Vláda představila programové prohlášení. Fiala chce dostat Česko mezi nejvyspělejší země

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

Vláda představila programové prohlášení. Fiala chce dostat Česko mezi nejvyspělejší země
Premiér Petr Fiala spolu se zástupci vládní koalice Foto: Úřad vlády
1
Domov

Echo24

Vláda Petra Fialy slibuje chytrý, moderní, efektivní a hospodárný stát, který se posune mezi nejvyspělejší země na světě. Plán zveřejnil Fialův kabient v programovém prohlášení, se kterým se bude ucházet v Poslanecké sněmovně o důvěru. V prohlášení se například vláda smiřuje s Green Dealem jako s příležitostí investování do udržitelného rozvoje. Kromě toho chce kabinet do dvou let představit důchodovou reformu s cílem stabilního systému férových důchodů.

Vláda si v programovém prohlášení zvolila 11 hlavních priorit, kterými jsou stabilizace veřejných financí, orientace České republiky na Evropskou unii a NATO, penzijní reforma, vzdělávání, podpora svobodného trhu, ochrana životního prostředí, podpora bydlení, digitalizace státní správy, podpora vědy a výzkumu, moderní štíhlá a pružná státní správa a zlepšení politické kultury v zemi a odpovědnost vlády vůči voličům.

Programové prohlášení vlády Petra Fialy by newsroom on Scribd

 

V první části veřejných financí chce vláda dokončit hlavní změny do roku 2024. „Chceme stát, který nežije na dluh, který je chytrý, efektivní a úsporný,“ uvedla vláda v programovém prohlášení. Vláda v tomto bodu chce například řešit otázku odlivu divident do zahraničí, zajistit lepší opatření proti zneužívání transfer pricingu a nelegální praktikám optimalizace nebo odstřihnout firmy z daňových rájů od veřejných peněz.

V otázce průmyslu přistupuje vláda Petra Fialy ke Green Dealu jako k příležitosti, jak investicemi do udržitelného rozvoje modernizovat českou ekonomiku. „Vynaložené veřejné finanční prostředky musí směřovat do takových řešení, která povedou ke snížení emisí skleníkových plynů,“ uvedla vláda. Při vyjednávání konkrétních opatření na úrovni Evropské unie také chce zohledňovat možné sociální a ekonomické dopady a specifické podmínky České republiky.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) chce představit důchodovou reformu do dvou let. „Nezbytná opatření, reformy a změny budeme provádět sociálně citlivým způsobem s ohledem na nejvíce zranitelné členy společnosti, s důrazem na podporu rodin a dlouhodobě stabilní důchodový systém, aktivní politiku zaměstnanosti a vyváženou ochranu práv zaměstnanců a zaměstnavatelů. Dále bude důraz kladen na dostupnost sociálních služeb, podporu při zajištění dostupného bydlení a boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Společnost a stát jsou na takové výši, jakým způsobem se starají o své nejzranitelnější členy. Rodinná politika a zaměstnanost,“ uvedla vláda v prohlášení.

Kromě toho chce také vláda vydávat dvě procenta svého hrubého domácího produktu na obranu. Výdaje v této výši chce kabinet premiéra Petra Fialy uzákonit. Pro efektivní financování armády a její modernizaci plánuje zřídit obranný fond.

„Vzhledem ke zhoršujícímu se bezpečnostnímu prostředí jsou nutné investice do obranyschopnosti naší země,“ uvedla vláda ve zveřejněném dokumentu. Za základ české obrany kabinet považuje členství v NATO, v rámci aliance chce být platným a respektovaným spojencem, který si plní své závazky. Jedním z nich jsou výdaje na obranu ve výši dvou procent HDP, což Česko dlouhodobě nesplňuje. Vláda slibuje, že tohoto cíle dosáhne v roce 2025. „Budeme prosazovat legislativní zakotvení této úrovně obranných výdajů jako minimální hranice,“ uvedla vláda.

Slibuje také, že do konce letošního roku předloží legislativní návrh, který by zajistil dlouhodobě stabilní a efektivní financování armády formou obranného fondu.