2 ROMÁNSKÝ RELIÉF

Pražská záhada, která čeká na rozřešení. Reliéf z Juditina mostu

Reliéf v Juditině věži zůstává pro vědce záhadou už desítky let. Není jasné, koho měly dvě mužské postavy zobrazit. Neví se ani, kdo je vytesal a kdy přesně to bylo. Stav jedné z nejcennějších památek středověkého sochařství se ale rychle zhoršuje. Proto Galerie hlavního města Prahy a Univerzita Pardubice zahájily výzkum, aby dílo uchovaly. Ten možná poodhalí i tajemství reliéfu.

Románský reliéf je ukrytý v soukromém domě, který kdysi sloužil jako celnice a přiléhá k Juditině věži. Ta dnes patří ke Karlovu mostu směrem z Malé Strany. Jedna z postav sedí na trůnu a ramena má zahalena do pláště. Druhý muž je prostovlasý a klečí na pravém koleni. Kousek ruky, který se našel společně s patou, naznačuje, že klečící držel nějakou věc. Na tomto místě ale shoda vědců končí.

Jednou z neznámých kolem objektu je jeho význam. „Objevilo se nepřeberné množství různých názorů. Vždy se ale najde argument proti,“ řekl Aleš Mudra z Národního památkového ústavu při úterní veřejné přednášce. Může se jednat o Vladislava II., který nechal vystavět Juditin most, a neznámého italského architekta. Další vysvětlení je, že Vladislav II. chtěl potvrdit následnictví svého syna Bedřicha a reliéf k tomu měl přispět.

Jiný názor staví Vladislava II. do podřízeného postavení a trůnící postavou je údajně císař Fridrich I. Barbarossa, který mu udělil královský titul. Někteří zase tvrdí, že jde o analogii Malé Strany a moci, která jí dala vzniknout. Podle Mudry jsou nesměle zmiňovány i postavy evangelistů.

Také časové zařazení reliéfu není nic jednoduchého, protože je to izolované dílo a není ho s čím porovnat. Předpokládá se, že souvisí se vznikem Juditina mostu ve 12. století. Jan Veselý z Národního památkového ústavu o tom ale pochybuje. „Možná byl vsazen až druhotně. Možná až s výstavbou Karlova mostu,“ řekl v úterý.

Reliéf objevili náhodou. Při stavbě záchodu

Jak ubíhala staletí, stav románské památky se stále zhoršoval. Poškodilo ji množství nešetrných úprav, klimatické změny i vandalové. Dlouho se o ní vůbec nevědělo, byla objevena až na konci 19. století, když se majitel rozhodl zřídit zde záchod. Dnes chybí oběma postavám klíčové části a po dřívějších barvách už není pouhým okem ani památky.

Galerie hlavního města Prahy ve spolupráci s Univerzitou Pardubice zahájily průzkum, aby zjistily příčiny změn reliéfu. Podle Daniela Hvězdy z Fakulty restaurování dochází ke erozi materiálu, kterým je opuka. „Jde především o vyřešení klimatického režimu,“ dodal restaurátor.

Výzkum reliéfu z Juditina mostu může nejen pomoci uchovat tuto vzácnou památku pro další generace. Získané poznatky mohou napovědět něco více o ikonografii, stáří i významu díla. Moderními metodami nebyl dosud obsáhleji restaurátorsky zkoumán.