‚Jdeme i po propagandě islamistů a teroristech, ne jen po proruských webech‘

Boj proti fake news

‚Jdeme i po propagandě islamistů a teroristech, ne jen po proruských webech‘NOVÉ
Ilustrační foto Foto: Foto: Shutterstock
1
Domov

Kristýna Novotná

Nebudeme sledovat jen proruskou propagandu, ale i tu ze strany Islámského státu, která může vést k radikalizaci, řekla v rozhovoru pro deník Echo24 koordinátorka Centra proti terorismu a hybridním hrozbám Eva Romancovová. V oblasti terorismu se pak nově vzniklá expertní skupina zaměří mimo jiné na ochranu „měkkých cílů“ na veřejných prostranstvích. Informace bude však čerpat pouze z otevřených zdrojů.

Kromě Twitteru distribuujete vaši práci i jinými kanály?

Veškeré informace, které centrum poskytuje veřejnosti, je prozatím možno nalézt pouze na twitterovém profilu, případně na stránkách ministerstva vnitra.

Jedna část skupiny se zaměřuje na monitoring propagandy v českém online prostřední. Jsou u nás kromě proruských a konspiračních webů relevantní i jiné vlivy? Například islamistických radikálů?

Centrum bude monitorovat a vyhodnocovat dezinformační vlivy všech státních, kvazistátních i nestátních subjektů, jejichž pokusy ovlivnit veřejné mínění prostřednictvím dezinformací budou představovat riziko pro vnitřní bezpečnost státu.

Do této kategorie jistě spadá i kampaň takzvaného Islámského státu. Obecně však není důležité, kdo dezinformaci šíří, ale jaký je její potenciál ohrozit vnitřní bezpečnost ČR, vyvolat ve veřejnosti paniku nebo podlomit její důvěru v ústavní a jiné demokratické instituce.

Kromě sledování tzv. fake news a hoaxů zaměříte se i na samotné původce těchto dezinformačních zpráv?

Ministerstvo vnitra nemá k dispozici jiné nástroje a oprávnění k zjišťování původců, například u poplašných zpráv, než jaké nabízí otevřené zdroje.

Zaměřit se máte ale i na online aktivity teroristů nebo extremismus. Jak budete v tomto ohledu postupovat?

Tyto hrozby se mohou stát součástí hybridní kampaně a jako takové do činnosti centra samozřejmě spadají. Činnost našich expertů je v tomto směru dlouhodobá. Skládá se ze sběru poznatků od partnerských subjektů, sledování otevřených zdrojů a dlouhodobá i krátkodobá analýza zjištěných poznatků.

Co tím máte na mysli?

Dlouhodobá analýza pravidelně ústí do vzniku koncepčních materiálů a strategií pro jednotlivé oblasti, krátkodobá pak vyhodnocuje různé incidenty a spolu s policií nebo s jinými bezpečnostními sbory pak vede k navržení různých konkrétních opatření. V oblasti terorismu bude centrum například rozvíjet zahájený projekt na koordinaci ochrany měkkých cílů. Stát v tomto případě nabízí součinnost provozovatelům zařízení, ve kterých se schází větší počet lidí, a objekty nejsou dostatečně chráněny.

Vznik útvaru provází zvýšená pozornost médií i veřejných činitelů. Ještě před spuštěním projekt kritizoval prezident Miloš Zeman kvůli obavám z cenzury internetu, centrum se také označuje za „ministerstvo pravdy“. Jak tuto kritiku vnímáte?

Tuto kritiku už jsme několikrát komentovali. Centrum v žádném případě nebude nic cenzurovat ani potlačovat diskuzi nebo názory.

Obdobná skupina funguje v Bruselu pod šéfkou unijní diplomacie Federicou Mogheriniovou. Na stránkách vnitra se zmiňujete i o Pobaltí a Velké Británii.

Ano, v Bruselu existuje tým Stratcom East, který se zabývá rozkrýváním dezinformací. Týmy strategické komunikace fungují v Pobaltí, kde se ovšem pochopitelně více soustředí na vojenský aspekt hrozby. Obdobný tým je založen v Británii a nedávno například i ve Finsku.

Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám vzniklo v návaznosti na výsledky Auditu národní bezpečnosti, který reagoval na teroristické útoky v Evropě. Úkolem týmu operujícím pod ministerstvem vnitra je sledovat a vyhodnocovat podezřelé online aktivity i bezpečnostní hrozby. Zaměřuje se hlavně na boj s propagandou a dezinformačními kampaněmi, ale také na terorismu, extremismus i bezpečnostní aspekty migrace. Přicházet má ale také s návrhy na „věcná a legislativní řešení“ a případně je i realizovat.

Čtěte také: ‚Ministerstvo pravdy‘ rozjelo Twitter. Hrad zasadil protiúder

Ministerstvo pravdy ČR v embryonální fázi