Británie v Unii zůstane. Tak trochu ano a trochu ne

Summit EU

Británie v Unii zůstane. Tak trochu ano a trochu neAKTUALIZOVÁNO 1
Svět

Echo24

Prezidenti a premiéři zemí Evropské unie se v pátek večer po měsících jednání jednomyslně zavázali nově upravit postavení Británie v EU. Britský premiér David Cameron tak má v ruce dokument, který mu umožní před blížícím se referendem o setrvání Británie v evropském bloku prosazovat, aby ostrovní království v reformované unii zůstalo.

V posledních hodinách se vyjednávání přímo na čtvrtečním a pátečním summitu EU v Bruselu soustředilo na poměrně konkrétní otázky související s řízením eurozóny nebo s britským sociálním systémem a volným pohybem osob v unii. Že na takové dohadování mnohdy nebyl hezký pohled, připustil v noci před novináři předseda Evropské rady Donald Tusk. Dohoda však obsahuje některé body, které mají pro Británii i pro budoucí Evropskou unii významné a obecnější důsledky.

Dohoda jednoznačně uvádí, že Londýn se vzhledem ke své specifické situaci nemusí podílet na další politické integraci EU. Britové si vyjednali, že až se budou příště otevírat a měnit evropské základní smluvní dokumenty, bude v nich uvedeno, že jejich formulace o „stále těsnější unii“ se Británie vůbec netýkají.

Dohoda dává novou možnost národním parlamentům členských zemí EU dosáhnout – pokud jich s tím bude souhlasit dostatečný počet -, aby se členské země musely přestat zabývat některým legislativním návrhem.

Británie, která má výjimku z povinnosti přijmout euro a jejíž londýnské City je zároveň významným finančním centrem, věnovala velkou pozornost otázkám vztahů mezi zeměmi eurozóny a členy EU, kteří společnou měnou neplatí. V této otázce dlouho panovaly spory především s Francií, která nechtěla dopustit, aby Británie mohla vetovat rozhodnutí eurozóny.

Dohoda těmto otázkám věnuje přes tři stránky, které jsou v zásadě pojistkami proti zasahování kontinentu do finančních záležitostí Británie. Krizové mechanismy spouštěné ve snaze bránit finanční stabilitu eurozóny se například nebudou moci dotýkat rozpočtů zemí mimo ni a otázky finančního dohledu zemí bez eura jsou jen jejich věcí, pokud se nerozhodnou jinak.

Čtěte také: Cameron bude nyní prosazovat setrvání Británie v EU

Spory naopak vůbec nebyly ohledně britské snahy posílit evropskou konkurenceschopnost a vnitřní trh, zmenšit administrativní zátěž unie a snažit se o aktivní obchodní politiku.

Naopak až do pátečního večera se tvrdě vyjednávalo o čtvrtém koši Cameronových požadavků, které premiér veřejně formuloval loni na podzim v dopise šéfovi unijních summitů Tuskovi. Právě on následná vyjednávání koordinoval a řídil a na počátku února přišel s první verzí návrhu kompromisu.

Především Česká republika a ostatní země takzvané visegrádské skupiny (Slovensko, Polsko, Maďarsko) až do poslední chvíle odrážely Cameronovu snahu o co největší omezení výplat britských sociálních dávek občanům z jiných zemí EU. Spor se vedl především o zaměstnanecké benefity pro lidi, kteří přišli do Británie pracovat z jiných zemí unie.

Nakonec dohodnutý mechanismus takzvané záchranné brzdy umožňuje Britům v případě velké zátěže systému tyto dávky omezit nově příchozím na pracovní trh, a to až na čtyři roky. Tvrdá diskuse se ale vedla o době, po kterou může tato brzda existovat. Cameron v součtu několika prodlužování žádal celkem 13 let, výsledným kompromisem je jednorázových let sedm.

Jako všechna unijní legislativa bude tento model formulován sice obecně, jeho podmínky – především odkaz na nepříspěvkový systém – však znamenají, že v praxi budou nových pravidel moci využít jen Britové.

Kompromis byl nakonec nalezen také v poměrně komplikované otázce přídavků, které Británie vyplácí pracovníkům z jiných zemí unie na děti, které zanechali ve své zemi.

Podle dohody začnou být pro nově příchozí na pracovní trh a u nově narozených dětí přídavky vypláceny v závislosti na životní úrovni jejich původní země. Pro ty, kdo už v systému v Británii jsou, platí do roku 2020 přechodné období.

Také princip indexace bude obecným pravidlem, Česko však získalo závazek Evropské komise, že jej nebude v budoucnu navrhovat pro jiné dávky, například pro starobní důchody. Model, ke kterému mohou sáhnout i země jako Německo či Rakousko, se navíc nemá týkat osob, které jen dojíždějí za prací do sousedního státu.

Celá v pátek dojednaná dohoda ovšem začne platit až poté, co se Britové v referendu vysloví pro setrvání v unii. Teprve pak Evropská komise předloží potřebné návrhy změn unijních pravidel, které budou muset ve standardním procesu odsouhlasit členské země EU a Evropský parlament.

Čtěte také: ON-LINE: Velká hra o Británii. Dohoda je na světě, oznámil Sobotka