Česko podcenilo nákup přístrojů. Může přijít o 50 miliard

Případ se zastavil na obavách ministerstva financí

Česko podcenilo nákup přístrojů. Může přijít o 50 miliardANALÝZA 1
Domov
Petr Holub
Sdílet:

Jen pomalu si vládní elity uvědomují, v čem je jádro nekonečných sporů o nákup dvou magnetických rezonancí pro výzkumný ústav CEITEC. Nechtějí si připustit, že nejde jen o sto milionů, za které brněnští výzkumníci pořídili oba přístroje, ale o 50 miliard, které v evropských dotacích inkasovaly všechny tuzemské vzdělávací ústavy v letech 2007-2013.

O tom, jak zvolna se projevuje pravda o případu CEITEC, svědčí i čtvrteční jednání kontrolního výboru Poslanecké sněmovny. Poslanci a zástupci ministrů školství i financí si přes hodinu připomínali, za jakých okolností se rezonance pro ústav podléhající Masarykově univerzitě nakupovaly. Zmínili všech osm znaleckých a expertních posudků, které případ popisovaly, přezkum antimonopolního úřadu, policejní vyšetřování, intervence ministryně školství Kateřiny Valachové i ministra spravedlnosti Roberta Pelikána a průběžné výsledky šetření Auditního orgánu ministerstva financí. Pak se nedohodli na složitém usnesení a jednání přerušili.

Vážnost situace nejlépe popsal ředitel ústavu CEITEC Jiří Nantl, který byl v letech 2012-2013 náměstkem ministra školství. „Splnili jsme všechny podmínky zákona o veřejných zakázkách i předpisy Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, získali jsme kladné posudky čtyř expertů z různých částí světa, přesto nám nákup nebyl proplacen,“ upozornil poslance: Dodal, že neproplacený nákup způsobil univerzitě i ústavu vážné škody na prestiži a může přivést celou školu do vážných finančních potíží.

Nantlova stížnost ukazuje jádro problému. Masarykova univerzita splnila podmínky evropského dotačního programu pro výzkum, které stanovilo zdejší ministerstvo školství. Peníze přesto nedostala, protože se nepodařilo odstranit pochybnosti, že byly porušeny bruselské dotační předpisy. Podle podmínek výzkumného programu bylo rozděleno padesát miliard korun a většina z nich byla použita na nákup přístrojů. Když nákup rezonancí pro ústav CEITEC evropským dotačním předpisům odporuje, nebude nutné vracet desítky miliard za ostatní nákupy?

Nikdy nesvěřujte miliardy profesorům

V debatě poslanců na kontrolním výboru zapadla okrajová poznámka nového náměstka ministra financí Tomáše Vyhnánka, který upozornil, v čem může být konkrétní problém. Rezonance pro CEITEC se stejně jako mnohé další vědecké přistroje koupily bez soutěže, v jednacím řízení s výrobcem předem vybraného přístroje. Protože CEITEC potřeboval rezonance Magnetom Prisma 3T, přímo oslovil jejich výrobce, firmu Siemens. Podle manuálu dotačního programu bylo třeba prokázat, že nákup je nezbytný pro daný výzkumný účel. To je však špatně. Správné bylo prokázat, že Magnetom Prisma byl pro daný výzkum právě jediným možným řešením a že konkurenční výrobci tedy nenabízejí podobné přístroje, které by splnily stejný účel. To ovšem posudky nezkoumaly. Další debaty o tom, jestli byl brněnský nákup předražený, mohou odhalit ještě jiné nedostatky, jsou však v této souvislosti méně důležité.

Na obavách ministerstva financí se teď zastavil celý případ. Bez jeho souhlasu České republika v Bruselu o proplacení žádat nebude. Další postup Babišových úředníků je v této chvíli určen bruselskými předpisy. Dokončí mimořádný audit brněnského případu, následovat bude standardní audit, jehož výsledky už budou právně závazné. Dalším dějstvím bude kontrola celého dotačního programu. Auditní výbor nemá příliš na vybranou, protože jinak jeho práci zastane Nejvyšší účetní dvůr v Lucemburku. O tomto scénáři na kontrolním výboře dosud nebyla řeč.

Z celého případu plyne poučení. Nikdy nekupujte vědecké přístroje z evropských dotací. Stavte raději dálnice, ale nesvěřujte miliardy z Bruselu profesorům. Ti si vždy koupí přístroje, které nezbytně potřebují pro své laikům nepochopitelné výzkumy, nemají však čas ani náladu přesně plnit požadavky evropského soutěžního práva. Je to jistě zajímavá informace, bohužel vážně hrozí, že tuzemské vysoké školy a celý vzdělávací resort přijde na pár desítek miliard.     

Sdílet: