Rodné číslo na každé účtence kvůli EET. Podnikatelé se bojí zneužití

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Rodné číslo na každé účtence kvůli EET. Podnikatelé se bojí zneužitíNOVÉ 1
Domov

Tereza Vilímová

Některým podnikatelům, kteří v rámci elektronické evidence tržeb (EET) už od prosince začali evidovat všechny své příjmy nebo které to čeká v budoucnosti, dělá nová povinnost vrásky i z jiných důvodů, než jsou finanční náklady a šikana ze strany státu. Vadí jim, že kvůli EET musí někteří z nich na účtence zveřejňovat i svoje rodné číslo.

„Autor EET úmyslně a systematicky pracuje na tom, aby se společnost rozložila a aby kontrolní systém fungoval v podstatě bez většího úsilí úředníků. Nabízíme s účtenkou vše o nás, aby si to nikdo nemusel zjišťovat. Kromě adresy a IČ všem sdělíme i rodné číslo, a to nás opravdu nenechává v klidu,“ napsala do redakce Echo24.cz paní Hana, která provozuje rodinný penzion. Jedním z povinných údajů na účtence je podle zákona o evidenci tržeb totiž také daňové identifikační číslo (DIČ), které je ale u podnikajících fyzických osob stejné jako jejich rodné číslo.

„Daňové identifikační číslo představuje jednoznačnou evidenci daňového subjektu. Vychází tedy z daňových předpisů a je primárně určeno pro účely daňového řízení, které je charakterizováno jako neveřejné. DIČ obsahuje kód CZ a kmenovou část, kterou tvoří obecný identifikátor. U fyzické osoby je to rodné číslo, u právnické osoby identifikační číslo,“ vysvětlil pro Echo24.cz daňový specialista Petr Taranda. Paní Hana se proto bojí, že by rodné číslo mohl někdo zneužít. „Vždyť o zneužití identifikačních údajů již bylo napsáno dost a mnoho lidí by mohlo vyprávět,“ dodala.

Podnikatel je na účtence povinen uvádět:
- fiskální identifikační kód (FIK)
- své daňové identifikační číslo (DIČ) podnikatele
- označení provozovny, ve které je tržba uskutečněna
- označení pokladního zařízení, na kterém je tržba evidována
- pořadové číslo účtenky
- datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve
- celkovou částku tržby
- bezpečnostní kód poplatníka (BKP)
- údaj, zda je tržba evidována v běžném nebo zjednodušeném režimu

Podle Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) se přitom už v souvislosti se zavedením EET množí dotazy na uvádění DIČ na účtenkách a tedy zpřístupňování rodných čísel v mnohem větším rozsahu. „V poslední době ÚOOÚ obdržel větší množství nesouhlasných podnětů namířených proti takto nastavené zákonné úpravě,“ uvedl David Palát z úřadu.

Ministerstvo se nebojí

DIČ má přitom sloužit ke komunikaci s finanční správou a nepředpokládá se, že bude distribuováno veřejně. „Koncepce DIČ vychází z toho, že jeho pomocí daňový subjekt sděluje správci daně svou totožnost, což je také důvodem k tomu, že DIČ musí subjekt uvádět při každé komunikaci se správcem daně. Je otázkou, nakolik je tato podmínka splněna i v případě, kdy plátce daně musí vydat účtenku s DIČ do dispoziční sféry zákazníka, tedy položit ji veřejně na stůl v restauraci, kde je třeba i více zákazníků,“ dodal Taranda.

Ministerstvo financí se ale problémů nebojí. „DIČ je již řadu let běžně používáno podnikajícími fyzickými osobami, které jsou plátci DPH, a k žádným podvodům s rodnými čísly přitom nedochází. Není tedy důvod se obávat jeho zneužívání ani nyní po zavedení evidence tržeb,“ uvedla pro server Echo24.cz Michaela Tesařová z resortu financí.

ÚOOÚ přitom podle ní v rámci připomínkového řízení povinnost uvádět na účtence DIČ nijak nerozporoval. „Podle jeho stanoviska naopak platí, že ten, kdo účtenku obdrží, nemůže s takto získaným rodným číslem dále neoprávněně nakládat nebo číslo neoprávněně využívat, neboť by se tím dopustil správního deliktu podle zákona o evidenci obyvatel a rodných číslech,“ dodala Tesařová.

Na toto téma se hovořilo několik dní před spuštěním evidence také v pořadu Máte slovo Michaely Jílkové, kde své obavy vyjadřovali někteří podnikatelé. „Nevím, co bych na tohle měl říct,“ uvedl ředitel Generálního finančního ředitelství (GFŘ) Martin Janeček. Podle něj se jedná o absurdní obavy a strašení národa.

ÚOOÚ přitom na problémy s tím, že rodné číslo je součástí DIČ, dlouhodobě upozorňuje. „Na velkou problematičnost využití rodného čísla v rámci daňového identifikačního čísla Úřad pro ochranu osobních údajů již v minulosti upozorňoval, nemá však kompetenci, aby mohl zákonný podklad pro stávající praxi používání rodných čísel změnit,“ uvedl Palát.

Změna by musela proběhnout na úrovni ministerstev. Ministerstvo financí přitom připouští, že do budoucna možná nebude DIČ u fyzických osob tvořit rodné číslo. Na to si ale podnikatelé ještě několik let počkají. „Podle zákona o základních registrech bude při vytváření registru obyvatel možné pro jednoznačnou identifikaci fyzické osoby využívat rodné číslo nejdéle do 31. prosince 2025. Poté bude zřejmě zaveden nový obecný identifikátor, což je primárně v gesci Ministerstva vnitra,“ dodala Tesařová, podle které daňový řád počítá i s možností, že identifikátorem bude jiné číslo než rodné.

Výzva:
Rušíte živnost nebo zavíráte podnik kvůli EET? Nebo vám nová povinnost zkomplikovala život jiným způsobem. Napište nám o tom na e-mail tereza.vilimova@echo24.cz. Všechny příběhy kolem EET si nově můžete přečíst na speciální stránce ZDE.

Čtěte také: EET šlape jako hodinky, libuje si Babiš i po úterním výpadku

Dávají práci hendikepovaným. Kvůli EET mají neziskovky potíže