Zeman zastydl v pubertálním vyjadřování, říká jazykovědec

ZEMANOVA VULGARITA

Zeman zastydl v pubertálním vyjadřování, říká jazykovědecROZHOVOR
Karel Oliva Foto: FOTO: Printscreen Youtube/SimonaWeidnerová
Domov

mc Echo24

„Doufám, že se prezident země stane negativním příkladem, na němž se názorně ukáže cimrmanovské "tudy ne, přátelé"“ říká v rozhovoru pro ECHO24.cz jazykovědec Karel Oliva v reakci na prezidentovo vyjadřování v pořadu České rozhlasu Hovory z Lán. Zeman v pořadu použil opakovaně vulgární výrazy jako „hovno“, „zkurvili“ nebo „kunda“. 

Pohoršil vás jako lingvistu i občana projev prezidenta Zemana v pořadu Hovory z Lán na Radiožurnálu?

Nepochybně ano, což - totiž způsobit veřejné pohoršení - byl stejně i záměr Miloše Zemana. Zřejmě potřebuje odpoutat pozornost veřejnosti od jiných záležitostí a jako zkušený manipulátor volí prostředky, které k tomu spolehlivě povedou.

Co se vás dotklo nejvíce?

Prvoplánově se mi ani jako občanovi ani jako jazykovědci nelíbí užívání vulgárních slov ve veřejném prostoru. Vyjádření Miloše Zemana je však potřeba vnímat v celkovém kontextu - být vulgární je totiž možné i jinými prostředky, třeba výstavbou textu, stylem argumentace, než jen používáním vulgárních slov. A ten projev byl vulgární nejen slovy.

Čtěte více: Vulgární Zeman v rozhlase: Kunda sem, kunda tam, hovno, zkurvili...

Může mít Zemanův nedělní projev prezidenta Zemana nějaký zásadní dopad na českou společnost nebo přímo český jazyk?

Dopady na společnost a její jazyk si lze představit velmi různorodé. Jako optimista doufám, že se prezident země stane negativním příkladem, na němž se názorně ukáže cimrmanovské "tudy ne, přátelé".

Pesimistický pohled bude opačný, že se i ve spisovné češtině takové výrazivo a takový styl diskursu stanou běžnými, přijatelnými, ba salonními. Vzhledem k tomu, že má Miloš Zeman, jak slíbil ve svém nástupním projevu sjednocovat národ, sjednocuje jej překvapivě ve stylu „všichni proti Zemanovi“. Domnívám se tedy, že převáží spíše první varianta, i když je docela pravděpodobné, že nějací pubertální žáčci budou paní učitelce argumentovat, že mluví stejně jako prezident, tak co proti tomu má. Smutné na tom je, že Miloš Zeman v tom pubertálním vyjadřování zastydl - těm klukům se to snad nestane, ti z toho, doufejme, vyrostou.

Jaké důsledky byste vyvodil z prezidentova vystoupení vyvodil?

Na praktické rovině asi to, že veškerá mediální vystoupení takovéto hlavy státu by měla být předtáčena a poté vysílána pružně buď v normálních vysílacích časech, nebo případně až po 22. hodině. Domnívám se přitom, že sledovanosti by to neuškodilo, ba že zejména ta vystoupení v noci by měla hodně diváků. Na rovině ideové nebo morální, by měl důsledky vyvodit zejména on sám. Škála může sahat od omluvy posluchačům až po rezignaci na funkci.

Karel Oliva (*1958) je český jazykovědec a ředitel Ústavu pro jazyk český AV ČR. Vystudoval informatiku se specializací matematická lingvistika na Matematicko-fyzikální fakultě UK. Publikoval více než 85 vědeckých prací v časopisech a jiných sbornících. Pedagogicky působí na Filozofické fakultě MU, Matematicko-fyzikální fakultě UK a Přírodovědecké fakultě ÚJEP. Mluví anglicky, bulharsky, italsky, německy a rusky, částečně ovládá i řadu dalších jazyků. 

Mluvíte několika světovými jazyky, mimo jiné anglicky. Použil prezident výraz “pussy“ ve správném kontextu?

Slovo "pussy" použil nepochybně ve správném kontextu, jen ho necitlivě přeložil do češtiny. Slovo "pussy“, v tom anatomickém významu, sice ani v angličtině není prvkem nejprestižnější slovní zásoby. Nedovedu si třeba představit, že by je užila královna Alžběta II. (i kdyby hovořila ve své trůnní řeči o problémech britského porodnictví a gynekologie, jistě by pro pojmenování objektu tohoto odvětví lékařské vědy zvolila výraz jiný), ale není to slovo tak výrazně vulgární jako české "kunda".

Nemáme asi přesný český ekvivalent anglického „pussy“. Škála vulgarity je v každém jazyce strukturována samostatně, ale starší či nejstarší generace (tedy i Miloš Zeman) se snad rozpomene na slovo "kočička", kterým se ovšem neoznačovala přímo vulva, ale ženské pubické ochlupení, pro mladší generaci by snad byly dobrými českými ekvivalenty "mušlička" či "lasturka", a snad by bylo možné použít i přece jen o hodně laskavější zdrobnělinu "kundička".

 Jeho vyjadřování trpí nedbalou výslovností anglických hlásek.

Jak hodnotíte úroveň jazykové vybavenosti prezidenta Zemana, tedy hlavně ruštiny a angličtiny? Ruštinu nedávno použil při svém projevu na řeckému Rhodosu.

Prezidentův ruský projev na Rhodu jsem neslyšel a jeho angličtinu znám jen z útržků zpráv či dokumentů, takže můj soud může být zcela mylný. Na stupnici Evropského referenčního rámce pro jazyky bych jeho schopnosti ohodnotil úrovni B1: "Rozumí řeči týkající se aktuálních záležitostí, rozumí textům obsahujícím pocity nebo události při použití základních komunikačních slovíček, dorozumí se v běžných životních situacích a může volně diskutovat o tématech, která jsou mu známa; může vyprávět a líčit své touhy, může psát texty z oblasti svých zájmů či dopisy s použitím podmiňovacího způsobu", k tomu bych dodal, že jeho vyjadřování trpí nedbalou výslovností anglických hlásek.

Čtěte více: Hrad vysvětluje Zemana: Chtěl se přiblížit světu odpůrců