Objevená rotunda na Malé Straně se má představit veřejnosti

Znovuobjevená románská stavba

Objevená rotunda na Malé Straně se má představit veřejnostiNOVÉ
Domov

Echo24

Jen vzácně budou veřejnosti přístupné základy rotundy sv. Václava na pražské Malé Straně. Památku z 11. století se podařilo zachránit díky podpoře stovek dárců z celé České republiky a financování z evropských zdrojů. Románská stavba objevená v roce 2004 při rekonstrukci v areálu budovy Matematicko-fyzikální fakulty UK byla považována za ztracenou.

„V současné době se dohadujeme se zástupci památkového ústavu, kolik tisícovek návštěvníků rotunda snese. Památka potřebuje své specifické mikroklima a dá se odhadovat, že dokáže maximálně pojmout tři až pět tisíc lidí ročně. Zatím víme, že bude určitě otevřeno příští rok na Muzejní noc a svátek svatého Václava. O otevření v dalších významných dnech v tuto chvíli jednáme,“ řekl při středeční prezentaci rotundy proděkan pro propagaci MFF UK Martin Vlach. Veřejnost bude o termínech otevření informována na serveru www.matfyz.cz.

Rekonstrukce rotundy sv. Václava trvala přes dva roky a stála před deset milionů korun. Evropské finance pokryly 80 procent potřebné částky. Zbývající 2,4 milionu korun se podařilo shromáždit od různých soukromých i firemních dárců. „Velmi nás překvapil živý zájem veřejnosti o tento projekt. V praxi to, alespoň podle mého názoru, dokazuje, že občané mají upřímný zájem o vlastní kořeny a identitu,“ poznamenal Vlach.

Čtěte také: Objevená rotunda sv. Václava je opravena a bude se otevírat pro veřejnost

Díky archeologickému výzkumu se podařilo objevit desítky významných artefaktů a pozůstatků ještě starších staveb. Rotunda sv. Václava je pravděpodobně spojena s korunovací prvního českého krále Vratislava I. Nález zbytků původní románské podlahy uvedl rotundu sv. Václava mezi čelní památky románského umění v Čechách. Fragment tvoří 74 dlaždic tří tvarů složených do pěti řad, což představuje necelých pět procent celkové plochy podlahy. Dlaždice náleží k nejstaršímu typu českých středověkých terakotových podlah. Nazývá se vyšehradská podle podobného nálezu v bazilice sv. Vavřince na Vyšehradě. V části rekonstruované památky se nachází také replika dlažby.

Překvapením pro archeology byl nález části pískovcového oblouku okna staršího než rotunda samotná. Součástí expozice je také kruh z opracovaných kamenů, který mohl být základem ještě starší stavby. Ta už by se datovala zhruba do doby úmrtí sv. Václava kolem roku 935.

Archeologové z naleziště vyzdvihli mimo jiné 13 888 zlomků keramiky, zhruba 18 000 zlomků zvířecích kostí a 713 kusů strusky o celkové hmotnosti bezmála 24 kilogramů.