Objevená rotunda sv. Václava je opravena a bude se otevírat pro veřejnost

Obnova znovuobjevené rotundy

Objevená rotunda sv. Václava je opravena a bude se otevírat pro veřejnostNOVÉ 1
Domov

Echo24

Odborníci dokončili dvouletou rekonstrukci románské rotundy sv. Václava, kterou staletí skrývaly univerzitní budovy na Malostranském náměstí v Praze. Stavba byla považována dokonce za zaniklou, ale před 12 lety byla objevena při rekonstrukci budovy Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Kromě peněz z evropských fondů se podařilo přes dva miliony korun vybrat ve veřejné sbírce a rotunda bude moci být při výjimečných příležitostech zpřístupňována veřejnosti.

Do sbírky se zapojilo několik stovek dárců, kteří přispěli celkem 2,4 milionu korun. Nejvýznamnějším dárcům se rotunda otevře při nadcházejícím svátku sv. Václava. O dalších termínech pro veřejnost bude škola informovat předem na www.matfyz.cz.

Badatelé rotundu během staletí hledali několikrát, ale vždy nakonec konstatovali, že zanikla beze stopy při budování jezuitského profesního domu. Pod betonovou podlahou se dochoval mimořádně cenný fragment románské keramické dlažby z 11. století v původním uložení.

Při dalších průzkumech archeologové našli zbytky předrománského kostela datovaného k roku 940, kolekci šperků z 9. a 10. století nebo šest koster rodiny rytíře z doby Jana Lucemburského.

Především ale nález zbytků románské podlahy uvedl rotundu sv. Václava mezi čelní památky románského umění v Čechách. Fragment tvoří 74 dlaždic tří tvarů složených do pěti řad, což představuje zhruba pět procent celkové plochy podlahy.

Dlaždice náleží k nejstaršímu typu českých středověkých terakotových podlah. Nazývá se vyšehradská podle podobného nálezu v bazilice sv. Vavřince na Vyšehradě.

Čtěte také: Unikátní objev: na Malé Straně se našla ztracená rotunda