Spouštíme Echo24.cz, nový internetový deník

Komentáře

Dalibor Balšínek

Vznik internetového deníku ECHO24.cz je reakcí na zásadní technologické a společenské změny, jimiž procházíme. Zatímco nástup nových technologií, které přinášejí digitální revoluci, je jev globální, společenská změna touto revolucí způsobená má řadu českých zvláštností. Digitalizace mění dosavadní návyky ve společnosti a styl života lidí. Mění se dynamika a způsob předávání informací – od osobních po institucionální. Za života žádné generace se nikdy takovým zásadním způsobem nezměnila výměna informací.

Nejviditelněji se digitální revoluce projevuje na vývoji sdělovacích prostředků. Dochází k obrovské diverzifikaci, od neustále rostoucího počtu televizních kanálů, nástupu nepřeberného množství elektronických médií šířených internetem, až po úpadek tištěných médií, zvláště pak denního tisku. Vedle nových příležitostí a snadnějších možností publikování přináší i změnu vlastnických vztahů médií. Nikdy nebylo tak snadné a relativně levné založit nové médium. V dobách před digitalizací byla k vydávání deníku nutná nákladná a komplikovaná infrastruktura, především tisk a distribuce, bývalo běžné, že noviny vlastnily své tiskárny, měly vlastní autodopravu s flotilou kamiónů a do takového prostředí nebylo vůbec jednoduché proniknout a prosadit se v něm. Pro nové hráče bylo téměř nemožné získat licenci k vysílání televize, počet frekvencí byl technicky velmi limitovaný. Digitalizace otevřela trh malým vydavatelům, novým televizím, ale i jednotlivým publicistům a blogerům, kteří mohou mít vliv na veřejné mínění ne menší než zavedené tituly. Velké mediální domy začaly ztrácet informační monopol, potýkají se s dramatickým poklesem nákladu (za posledních deset let spadl prodaný náklad deníků z téměř 2 miliónů na 800 tisíc kusů denně) či se sledovaností televizních pořadů. Logickým vyústěním je pokles inzertních příjmů, což mediální domy oslabilo ekonomicky a v některých případech se to projevuje i ohrožením jejich nezávislosti.

Ve vyspělých společnostech se mediální podnikatelé, přestože existuje řada známých výjimek, povětšinou aktivně nezapojovali do jiných ekonomických odvětví nebo přímo nevlastnili politickou stranu (tradice stranického tisku, která byla silná v Československu za první republiky, to nijak nepopírá; každá strana měla své noviny, ale nikoliv jedna několik).

Role médií pro fungování státu s demokratickým zřízením je nenahraditelná. Zajišťuje svobodu projevu, kritické posuzování jednání politiků, státních institucí a plní důležitou kontrolní funkci. V České republice dochází v posledních letech k oligarchizaci médií, která se na jednotlivých titulech podepisuje různou měrou ovlivnění obsahu. Zahraniční vlastníci českých médií se začali dostávat do ekonomických ztrát a rozhodli se své tituly prodávat. Ty se tak přesouvají do rukou mocenských a politických struktur platících za nákup vydavatelství nesmyslné částky. To vše má jen jediný smysl: získat vliv na veřejné mínění. Novým majitelům mají ochránit jejich ekonomické nebo politické zájmy. ECHO24.cz žádné takové pozadí nemá. Chce být protiváhou oligarchizovaným českým médiím. Čtenáři ECHO24.cz nebudou muset přemýšlet nad tím, jakým zájmům slouží. ECHO24.cz chce sloužit pouze svým čtenářům.

Na začátku prosince loňské roku jsme oslovili designéra Michala Hořavu, aby nám připravil návrh podoby nového internetového deníku ECHO24.cz. Chtěli jsme, aby náš nový server vypadal jinak než ty stávající, které se od sebe svou strukturou v zásadě moc neliší. Chtěli jsme výrazný, ale jednoduchý a elegantní design, jenž bude citlivě pracovat s fotografiemi, ale hlavně se vyhne jejich inflaci a nadužívání. Máme záměr používat vizuální materiál jen tehdy, pokud má signifikantní informační nebo výtvarnou hodnotu. Chtěli jsme dostatečně silnou typografii serveru tak, aby unesla střídmost v používání fotografií.

Od počátku jsme se zamýšleli nad internetovým deníkem, který by měl mít silné zastoupení názorových textů od komentářů, glos, analýz až po výrazné autorské blogy spolupracujících externích autorů. Názorové texty budou mít na ECHO24.cz stejně rovnocenné postavení jako zpravodajské texty.

Naší ambicí je připravovat výběr důležitých zpráv, které chceme zpracovávat v širším kontextu, a zároveň nechceme čtenáře zahlcovat proudem informačního šumu. Nebudeme opomíjet nic, co se právě děje ve společnosti, politice nebo ekonomice, a to nejen v souvislosti s Českou republikou. A chceme také psát o tématech, o kterých jiná média z různých důvodů psát nemohou.

ECHO24.cz tvoří malý, zkušený tým novinářů, kteří prošli tištěnými deníky, týdeníky, ale vytvářeli i internetové zpravodajství. Do několika týdnů také spustíme elektronický týdeník, který bude určený pro tablety, ale dostanete se k němu i na jakémkoliv počítači. V něm vám přineseme vše, co neunese internetový deník. Zároveň bychom vás poprosili o shovívavost. Skvělí lidé z firmy Coolpany pro nás připravovali celý software a kompletní redakční řešení, který pod naším tlakem zvládli vybudovat z nuly za necelé tři měsíce. Všichni jsme si vědomi, že se mohou objevit chyby, které budeme postupně odstraňovat. Bylo pro nás prioritou být na síti co nejdříve.

Víme, že nebude snadné se prosadit, získat vaši přízeň a uživit se. Uděláme ale všechno pro to, abychom tyto překážky překonali a abychom vás nezklamali.