1

Máme silné státy. V šíření byrokracie

Témata:

V naší současnosti existuje mnoho paradoxů. Jak je například možné, že Evropská unie není státem, ale přitom vykazuje takovou byrokratickou sílu, že dosahuje nebo možná i přesahuje byrokratické potence nadnárodních i národních států, a to jak v minulosti, tak v přítomnosti? Co je to vlastně byrokracie? Podle polského filozofa J. M. Bocheńského jsou byrokraté příslušníci státní úřednické vrstvy, většinou vykořisťovatelé nebo paraziti, kteří bezohledně vykořisťují tvůrčí pracovníky. To poněkud připomíná marxistickou terminologii, ale něco na tom bude. Dříve se zdálo, že se uvedená charakteristika týkala starého Egypta a komunistických zemí a ejhle, zdá se, že je to naše přítomnost!

Pokud bychom chtěli v definici pokračovat, zůstat u Karla Marxe a jeho kritiků nemůžeme, jejich slovník a představivost nedostačuje. Kdo je to byrokrat a odkud se bere jeho plodivá síla? Už na první pohled je totiž zřejmé, že byrokraté se množí jako králíci a byrokratická opatření se dělí rychlostí rakovinové buňky. Přitom nemají pravdu ti, kteří tvrdí, že byrokracie je přítomna všude na světě a počet úředníků v Bruselu není příliš vysoký. Je to spíše tak, že bruselská byrokracie vytváří a rozmnožuje různými evropskými projekty byrokracii v unijních státech, ponechává si ovšem kontrolní pravomoci. Například čeští podnikatelé i učitelé vám řeknou, o kolik se zvýšila jejich byrokratická zátěž, pokud spadli do pasti nějakého EU projektu!

Ale abychom nezamluvili slíbenou odpověď. Zdá se mi nejvýstižnější říci, že byrokrat je vlastně takový administrátor evropských projektů – a příliš nezáleží na tom, zda je politikem nebo vyšším či nižším úředníkem. Vytvořila-li komunistická éra nového člověka v podobě úderníka nebo traktoristky, Unii se podařilo totéž s administrátorem/administrátorkou.

Velkou výhodou byrokracie vždy navíc bylo a bude to, že je jaksi neosobní. Byrokraté nemají z dobrých důvodů vlastní tvář a nejdou osobně (jako musejí jít klasičtí politikové) na trh se svou vlastní kůží. Byrokrat je úředník, který slouží jakési vyšší pravdě. Že nemá tvář a odpovědnost, na tom nezáleží, naopak je tomu rád. Proto jsou tak nevýrazní i unijní politici: nový politik-byrokrat se nemůže stát osobností, ohrozilo by to jeho dobré bydlo!

Ideologie, kterou je podle starého marxistického vysvětlení vybavena každá třída, je nezbytnou součástí i byrokratického světa. Komunistická ideologie byla schopna tvrdit, že dělníci ve Švýcarsku umírají hlady, i když měli nejvyšší platy v tehdejší Evropě a každý Švýcar vozil své tělo v osobním automobilu (už vůdce světového proletariátu V. I. Lenin si stěžoval, že ve Švýcarsku kvůli tomu nelze rozpoutat světovou revoluci!). Podobně dnes nám unijní byrokratická agenda namlouvá, že největší ohrožení našeho života představuje vysavač s vysokým příkonem.

Evropské unii se podařil v posledních dekádách husarský kousek. Vytvořila byrokracii v nestátním útvaru, vládnoucí třídu, která diktuje svou pochybnou vůli svébytným národním státům. Nechali jsme vyrůst byrokratické hydře, která se bude zuby nehty držet své ideje jednotných žárovek a představy, že funkční rodinou je homosexuální pár. Mimochodem, ideální témata pro další desítky nových projektů. Naštěstí pro nás všechny je to pouze šedivá teorie. Naštěstí pro nás život přinese výzvy, na něž nebude mít evropská byrokracie odpovědi. Pak přijde změna a snad i obnova opravdové evropské politiky.

Všechny Newslettery ve formátu PDF najdete zde na webu Pravého břehu.

Vážení diskutující,
Echo24.cz chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky urážlivé, vulgární, xenofobní, odkazy na jiné internetové stránky či takové příspěvky, které odporují obecné lidské slušnosti. Před vložením vašeho příspěvku prosím zkontrolujte, zda jste opravdu přihlášeni. V opačném případě se váš příspěvek ukáže jen na vašem monitoru, ale do diskuze se nezanese.