1

Aspoň trochu zdrženlivosti! Dopis velvyslancům

OTEVŘENÝ DOPIS

Klub na obranu demokracie a bývalí účastníci předlistopadové nezávislé skupiny Demokratické iniciativy se obrátili dopisem na velvyslance USA, Velké Británie, Kanady, Norska a Korejské republiky v ČR u příležitosti jejich další protikorupční iniciativy, vyhlášené 21. ledna. Zde je text dopisu:

Jeho excelence
Pan
Andrew H. Schapiro
Velvyslanec Spojených států v České republice

Jeho excelence
Pan
Otto Jelinek
Velvyslanec Kanady v České republice

Její excelence
Paní
Jan Tompson OBE
Velvyslankyně Velké Británie v České republice

Její excelence
Paní
Siri Ellen Sletner
Velvyslankyně Norského království v České republice

Jeho excelence
Pan
Moon Hayong
Velvyslanec Korejské republiky v České republice

Praha, 31. ledna 2016

Vaše excelence, vážený pane velvyslanče/vážená paní velvyslankyně, obracíme se na Vás jako členové spolku, jehož cílem je hájit a posilovat demokratické pořádky a právní řád České republiky. Obojí nám leží na srdci mimo jiné i proto, že mnozí z nás o prosazení demokratických pořádků usilovali jako členové nezávislé skupiny Demokratická iniciativa už za komunistického režimu.

Velvyslanectví Kanady, Koreje, Norska, Velké Británie a USA zahájila k 21. lednu 2016 na sociálních sítích šestitýdenní protikorupční kampaň. Kampaň je součástí Vašeho dlouhodobého úsilí o otevřenost, transparentnost a odpovědnost v České republice, a jejím cílem má být „sdílet zkušenosti z našich zemí, které máme s bojem proti korupci a se zvyšování transparentnosti“.

Uvítali byste přitom, jak jste uvedli už dříve, kdyby vláda České republiky zintenzívnila plnění svých závazků, a těšíte se na její další kroky. Vážíme si Vaší starosti o poměry v naší zemi. Chápeme taky obtíže, s nimiž se setkává diplomat při snaze pochopit společenské dění v cizí zemi. Abychom Vám Váš úkol usnadnili, rádi bychom Vás informovali o některých politických aspektech boje proti korupci v České republice, na němž se podílíte.

Pod heslem boje proti korupci probíhala u nás od jara roku 2012 rozsáhlá a intenzivní veřejná kampaň. Ta přivodila mimo jiné i velké politické změny, které poznamenaly tvář České republiky.

V lednu 2013 byl zvolen lidovým hlasováním prezidentem republiky populista a xenofob se zjevnými nadstandardními sympatiemi k putinovskému Rusku. Jeho umírněný demokratický oponent neměl ve zjitřené atmosféře celospolečenského boje proti korupci žádnou šanci. 

V létě 2013 padla po okázalém policejním zásahu vláda; korupční jednání se nikomu z vyšetřovaných dodnes nepodařilo prokázat. Nově zvolený prezident pak najmenoval vládu, jejíž velkou část tvořili členové jeho malé mimoparlamentní strany. Tato vláda nedostala důvěru Poslanecké sněmovny, přesto zůstala vzhledem k okolnostem ve funkci víc než půl roku.

V Poslanecké sněmovně, zvolené v říjnu 2013, má demokratická opozice jen necelou čtvrtinu mandátů. Významné, ne-li dominantní postavení v české politice získalo improvizované hnutí miliardáře Andreje Babiše. Jeho předseda soustředil ve svých rukou velkou hospodářskou, politickou i mediální moc. Stal se prvním místopředsedou a ministrem financí nové vlády a ovládl mj. dva nejvýznamnější české deníky. Na veřejnosti se přitom tento oligarcha prezentuje jako vůdčí představitel obyčejných lidí, kteří svrhli vládu politiků, co nemakali a kradli. To vše proběhlo v rámci celospolečenského boje proti korupci, za transparentnost a otevřenost.

Je jistě pravda, že velký díl zodpovědnosti za tento neblahý vývoj nese česká veřejnost, také my, protože jsme nedokázali té nestydaté a politicky účelové kampani dost energicky čelit. Vzhledem k tomu, že se výslovně a opakovaně hlásíte k myšlence odpovědnosti, přivítali bychom však taky, kdybyste aspoň malý díl spoluzodpovědnosti vztáhli i sami na sebe. Nejsme přitom maximalisté: myslíme si jen, že pro začátek by z Vaší strany stačilo trochu víc zdrženlivosti.

Těšíme se na Vaše další kroky.

V úctě

členové Klubu na obranu demokracie a bývalí účastníci Demokratické iniciativy:

Bohumil Doležal, Dagmar Drahná, Miroslav Fleischman, Vladimír Fritsch, Johana

Hovorková, Vladislav Kahle, Danuše Kahleová, Jana Kováříková, Petr Kreuz, Jaroslav Lenert, Jiří Liška, Martin Litomiský, František Lízal, Hana Mahlerová, Petr Macháček, Josef

Matoušek, Jitka Matoušková, Pavel Otto, Herbert Pařízek, Jan Pavlík, Hana Petrásková,

Ondřej Pěč, Vojtěch Průša, Ivan Rigel, Jan Scheinost, Lenka Smětáková, Gabriela Sodomková, Milan Sýkora, Pavla Sýkorová, Pavel Šafr, Jiří Šimeček, Miroslav Štengl, Karel Štindl, Vladislav Vaňák, Hanuš Velebný, Jan Vyskočil, Milan Zapletal, Jan Zima – důchodce, Jan Zima – student.

P.S. Považujte prosím tento dopis za otevřený. Pokusíme se přesvědčit i další občany České

republiky, aby se k nám připojili.

Signatáři dopisu prosí občany, kteří s jejich dopisem souhlasí, aby se k němu připojili. Lze tak učinit zde.

Čtěte také: Jelinkova sporná minulost velvyslancům nevadí. Hlavně, že jde s nimi

Velvyslanci pobouřili politiky. Proč nám vyčítají korupci? ptají se

/
Politický komentátor

Absolvent FF UK, v 60. letech člen redakční rady časopisu Tvář, signatář Charty 77. V letech 1969 až 1989 pracoval v dělnických a technických profesích. Stál u zrodu Demokratické iniciativy. Po roce 1989 byl federálním poslancem a v letech 1992 - 93 šéfem poradců Václava Klause, s nímž se poté rozešel. V letech 1993-2002 přednášel české a maďarské politické myšlení na FSV UK. Od roku 2000 vydává internetový zápisník Události.

Názory Více

Online zprávy Více

Vážení diskutující,
Echo24.cz chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky urážlivé, vulgární, xenofobní, odkazy na jiné internetové stránky či takové příspěvky, které odporují obecné lidské slušnosti. Před vložením vašeho příspěvku prosím zkontrolujte, zda jste opravdu přihlášeni. V opačném případě se váš příspěvek ukáže jen na vašem monitoru, ale do diskuze se nezanese.