Bez Babišovy vůle se nepohne ani list, říkají stanovy ANO

Jak to chodí v hnutí

Bez Babišovy vůle se nepohne ani list, říkají stanovy ANONOVÉ
Andrej Babiš Foto: FOTO: Jan Zatorsky
Domov

Petr Holub

Hnutí ANO 2011 hodlá oživit principy demokratického centralismu. Přinejmenším to tak vypadá podle dosud důvěrného návrhu nových stanov, které schválil výbor hnutí dvanáctého ledna.

Stanovy zpřesňují dosavadní dokument z roku 2013, kdy bylo ANO ještě soukromým projektem excentrického miliardáře, a ještě více betonují jeho pozici. V těchto dnech o návrhu debatují krajské sněmy a definitivně by je měl schválit republikový sněm na přelomu února a března.

Samostatný a neomezený předseda

„Při zastupování Hnutí jedná samostatně předseda Hnutí, a to ve všech záležitostech,“ stojí v 9. článku stanov. Ve 13. článku je něco podobného: „Předseda Hnutí stojí v čele Hnutí a reprezentuje Hnutí navenek.“ Tyto formulace jsou doslova opsány ze starší verze, novinkou je však princip, že předseda je jediný člověk, který může jednat bez omezení. Může ho někdy zastoupit některý z pěti místopředsedů, ale to pouze na základě písemného zmocnění čtrnáctičlenného předsednictva.

Nepochybným principem centralizace je přijímání a vylučování členů. Každý občan může požádat o členství oblastní organizaci, která ho může přijmout jako čekatele. Pak však musí počkat „čekatelskou lhůtu“, jejíž délku stanovy neurčují. Když lhůta uplyne, čekatele přijme či nepřijme za člena republikové předsednictvo. Také má možnost čekatelskou lhůtu zkrátit, případně prodloužit. Podobné je to s vyloučením. Vylučuje předsednictvo, třeba pokud usoudí, že člen jedná „v rozporu se zájmy hnutí“. Ke svému rozhodnutí si předtím vyžádá stanovisko místní, oblastní nebo krajské organizace, nemusí však k němu přihlížet. Vyloučený člen se může odvolat k rozhodčí komisi, odvolání však nemá odkladný účinek.

Čtěte také: Předplaťte si MF DNES, vybízelo ANO. "Nezávislost" po babišovsku?

Stanovy nařizují, aby se nejméně jednou za dva roky scházel celostátní sněm. Nejméně jednou za půl roku svolá předseda stranický výbor, který se skládá z členů předsednictva a krajských předsedů, také předsednictvo se má sejít jednou za čtvrt roku. Ve všech těchto orgánech se může demokraticky hlasovat, jejich členové se však budou jen těžko zbavovat centrální kontroly.

V období mezi sněmy stačí mít předsedovi pod kontrolou předsednictvo a pak ho už nemůže nikdo ohrozit. Krajské sněmy sice mají právo volit své předsedy, podle pátého odstavce článku 16 však „nominaci kandidáta na krajského předsedu předloží k rozhodnutí Předsednictvu“. Předsednictvo rozhoduje také o kandidátkách ve všech volbách, kterých se ANO 2011 zúčastní.

Odvolat předsedu může podle článku 10 celostátní sněm. Přesto má předseda nástroj, jak se v těžkých dobách pojistit. Stačí, když ho bude podporovat stranický výbor. Jeho osmadvacet členů je automaticky delegáty sněmu, zároveň výbor rozhoduje o tom, kolik delegátů se na sněm pozve. Teoreticky je možné pozvat jen takový počet delegátů z krajů, aby nepřečíslili členy výboru.

Volba předsedkyně

Určitou představu o dosavadním fungování demokracie uvnitř hnutí nabízejí informace, které přicházejí z jednání krajských sněmů. Podle účastníků se sněm svolává zhruba čtrnáct dnů dopředu, program se však delegáti dozvídají třeba den předem.

To byl případ Prahy, kde sněm proběhl v pondělí. Na začátku schůze v budově radnice desátého pražského obvodu předstoupila před necelých 50 delegátů Radmila Kleslová, kterou do čela krajské organizace jmenovalo před rokem předsednictvo hnutí. Navrhla do programu doplnit nový bod s názvem „volba předsedkyně“. Do funkce ji doporučil dosavadní místopředseda Matěj Fichtner. Kleslová získala v tajném hlasování 37 ze 46 platných hlasů. Tím posílila pozici před celostátním sněmem. Pak navrhla za svého místopředsedu Fichtnera, který vyhrál s obdobnou převahou.

Následovaly další volby. Krajský sněm má právo navrhnout předsedu ANO 2011, jeho prvního místopředsedu, řadového místopředsedu a řadového člena předsednictva. Kromě předsednické nominace, kdy všichni hlasovali pro Babiše, vždy vyhrála Kleslová s nejméně 35 hlasy. To odpovídá nepsanému pravidlu, že v předsednictvu hnutí má každý kraj nárok nejvýš na jedno místo. Při kandidatuře na prvního místopředsedu konkuroval Kleslové ministr obrany Martin Stropnický, musel se však spokojit s podporou pár delegátů.

Šéfem volebního výboru byl na krajském sněmu Petr David, který Kleslovou zastupuje ve funkci starostky desátého pražského obvodu. Předložil seznam dvaceti členů hnutí, které krajské vedení doporučilo jako delegáty celostátního sněmu. Krajští straníci je pak odhlasovali aklamací. 

Čtěte také: Kleslová si to umí ošetřit, míní její soupeř Stropnický

Babiš: Vším, čím jsem, jsem nerad