1 Hledá se nový Wagenknecht

Kontrolujete stovky miliard? Praxe není třeba

NOVÉ

Témata: ,

Konkurs na nejvyššího kontrolora eurodotací vyhlásilo ministerstvo financí. Konkrétně se hledá člověk na místo náměstka Lukáše Wagenknechta, kterého ministr Andrej Babiš propustil koncem června. Kvalita šéfa evropských auditorů je klíčovým předpokladem, aby Česko také v novém rozpočtovém období Evropské unie nepřišlo o desítky miliard.   

Poučení z Wagenknechta

Evropská komise přestala počátkem roku 2012 proplácet Česku dotace a tok financí obnovila až na podzim, u některých dotačních programů ještě později. Především kvůli tomuto zdržení přišli Češi o dvacet miliard korun z rozpočtového období 2007-2013 a další ztráty ještě hrozí. Příčinou bruselského zásahu bylo selhání Auditního orgánu na ministerstvu financí, o kterém Evropská komise prohlásila, že jeho práci „nemůže důvěřovat“, protože falšuje výsledky kontrol.

Zájemce o vedení úřadu, který má kontrolovat čerpání dotací ve výši 650 miliard korun za období 2014-2020, nepotřebuje prokázat žádnou praxi jako auditor nebo expert při práci s eurodotacemi.

Brusel začal dotace znovu proplácet až ve chvíli, když Češi přijali zákon zajišťující nezávislost Auditního orgánu i dalších kontrolorů na politicích. Babiš po svém nástupu na ministerstvo také vyměnil tandem úředníků dosud odpovědných za kontrolu. Propustil šéfa Auditního orgánu Václava Štrasera a jeho nadřízeného náměstka Miroslava Mateje. Novým náměstkem se stal právě Wagenknecht, který jako ředitele Auditního orgánu přivedl Evžena Mrázka. Byli vybráni mimo jiné pro své zásluhy.

Wagenknecht na sebe upozornil odhalením dotačních podvodů v regionálním programu Severozápad. Mrázek byl do podzimu roku 2011 šéfem auditu na ministerstvu školství, tehdy ho ovšem vyhodil ministr Josef Dobeš, protože nechtěl upravit kontrolní závěry podle jeho představ. Mrázkův vyhazov byl důležitým podnětem k evropským kontrolám, po kterých Brusel Čechům zastavil čerpání.

Práce nového tandemu Wagenknecht-Mrázek získala ohlas v Evropské komisi, která tuzemským auditorům udělila za loňský rok „jedničku“, nejvyšší hodnocení na tříbodové škále. Přísný postup kontrol však vadil ministrům a hejtmanům. Například šéf zdravotnictví Svatopluk Němeček zpochybnil audit nákupu zdravotnických přístrojů, jeho kolegyně z resortu místního rozvoje Karla Šlechtová kritizovala audit monitorovacího systému na evidenci eurodotací.

Kozel vybírá zahradníka

Podmínky nového konkursu nevylučují možnost, že stát obnoví aspoň neformálně kontrolu nad příliš nezávislými auditory. Do poloviny září se mají hlásit kariérní úředníci s vysokoškolským diplomem, kteří pracují na finančním, kontrolním, evropském nebo zahraničním odboru některého z ministerstev či krajských nebo městských úřadů.

Konkurs proto může vyhrát úředník, který se v auditu nevyzná, prokáže však svou loajalitu k nadřízeným.

Zájemce o vedení úřadu, který má kontrolovat čerpání dotací ve výši 650 miliard korun za období 2014-2020, tedy nepotřebuje prokázat žádnou praxi jako auditor nebo expert při práci s eurodotacemi.

Ministerstvo financí tvrdí, že přísnější podmínky neumožňuje služební zákon. „Mohou být pouze takové, které jsou stanoveny pro příslušné systemizované místo. Žádné další požadavky uvádět nelze,“ vysvětluje mluvčí Michal Žurovec. Zákon ovšem ministerstvo nenutí, aby jako praxi požadoval jakoukoli pracovní zkušenost v příbuzném oboru.  

Konkurs proto může vyhrát úředník, který se v auditu nevyzná, prokáže však svou loajalitu k nadřízeným. Pak může vrátit poměry před rok 2012, kdy auditoři ministerstva financí především dohlíželi na to, aby výsledky kontrol nekomplikovaly život členům vlády. Nekonfliktní kandidát má šance i z toho důvodu, že konkurs vyhlásil státní tajemník Jan Sixta, který se letos na jaře dostal do konfliktu s přísnými Mrázkovými auditory. Ti zjistili, že Sixta byl členem výběrové komise, která připustila manipulaci při výběrovém řízení na monitorovací systém.

Za favorita soutěže platí Tomáš Vyhnánek, který dříve pracoval jako manažerský poradce ve společnosti Deloitte. Před rokem přišel na ministerstvo financí a v létě převzal na přechodnou dobu Wagenknechtovu agendu.