Zaniká národ, rozpadá se společnost

KAM KRÁČÍ ČESKO?

Zaniká národ, rozpadá se společnost
Blogy

Alexander Tomský

Česká obec má štěstí, nevymírá, snadno za ta popřevratová léta absorbovala více než milion Slováků, Ukrajinců, Rusů a Poláků. Polovina slovenských vysokoškoláků studuje u nás a mnoho se z nich domů nevrací.

Nápadná je společenská atomizace, čili ztráta mezigenerační soudržnosti a národní kultury, jež by mohla všechny, tak jako kdysi náboženství, spojovat. Bez kapitálu souručenství nemůže existovat liberální demokracie. Dnes i v přecpaném metru nebo železničním kupé se každý chová, jako by byl na poušti a slovně nedotknutelný, cizí lidé spolu nehovoří, v restauraci si k sobě nepřisedají, dokonce i líbající se páry se cítí v naprosté intimní izolaci na dvacet centimetrů od souseda. Jaký kontrast oproti Varšavě, kde můžete každého směle oslovit, nejlépe oním nekontroverzním úvodem o počasí, jenž otevírá cestu k vážnější rozmluvě a někdy i k přátelství. U nás zaniká národ. Tvrdí se, že rozpad společnosti je důsledkem takzvané normalizace a špehování komunistického státu osmdesátých let. Nemohu soudit, když jsem tu nežil, politické potlačování národní identity ale probíhá i v západní Evropě a lidé se už všude bouří.

K velmi zásadní proměně společenské mentality došlo také otevřením hranic a vpádu západní, dominantní politické ideologie tzv. kulturního marxismu, posílené politikou Evropské unie. V letech devadesátých byla mládež po zkušenosti s reglementovanou společností upadajícího totalitního státu liberální a pravicová, to se postupně mění, politická korektnost nabízí aktivistické politické náboženství (víru) a mnohdy i kariéru. Proti ní stojí často bezradný, zdravý, leč statický rozum, případně konzervativní skepse, naštěstí ve střední Evropě stále ještě většinová.

Otázka je, jak ji změnit na pozitivní, nejen obrannou energii. Když o nás mluví západní pokrokáři jako o zaostalcích z Východu, měli bychom si uvědomit, že jsme dnes Západ my, dědici starého liberálního Rakouska. Měli bychom znát skutečné západní civilizační hodnoty, mezi něž patří také svoboda racionálního diskursu, pokorné uznání fakt i vědomí transcendence, schopnost rozlišovat lidská práva (svobody) a práva občanská (nároky a povinnosti), abychom se nedali zmást podvratnou multikulturní tolerancí a antidiskriminační ideologií. Ta je namířena proti samé podstatě lidské přirozenosti a heterogenní sexualitě (považuje ji za pouhou sociální konstrukci), prosazuje promiskuitu v sexuální výchově dětí, podporuje rozvody a napadá autonomii rodiny, meritorní soutěživé školství i meritorní společenskou hierarchii.

Odmítá osobní i tržní konkurenci a newspeakem (znásilněním jazyka) se snaží budovat společnost skupinových práv a kvót, vymýšlí destruktivní inkluzi postižených ve školství, zakazuje diskusi a balamutí rozum umělými problémy a konflikty. A to vše na bázi jakési nadkřesťanské lásky k člověku a univerzálnímu lidstvu, ve skutečnosti jde o kult bezuzdného individualismu a útok na normativní (většinovou) soudržnost. Evropskou unii postavila jako harmonizační projekt směřující k pluralitní společnosti, předvoj budoucího lidstva, de facto bezprizorní mase bez domova národního státu.

Úryvek z eseje Alexandra Tomského Český osud. Celý rozsáhlý text čtěte v aktuálním vydání Týdeníku Echo ZDE.

Série esejů, v níž přední intelektuálové hledají odpovědi na otázku, zda a jak se mění česká společnost