Tři doporučení autorům Několika vět 2017

GLOSA

Tři doporučení autorům Několika vět 2017
Pravý břeh

Jiří Hanuš

Protože jsem mezi autory a příznivci výzvy Několik vět 2017 nalezl známé tváře polistopadové politiky, z nichž někteří vystřídali i několik stran a jejichž jména lze nalézt pod desítkami obdobných petic, rozhodl jsem se napsat tři doporučení, kterých by se tyto osobnosti už jednou provždy mohly držet, pokud se rozhodnou sepsat další výzvu (což zřejmě nebude dlouho trvat).

  1. Buďte konkrétní, přesní a věcní!

V politice není možné vystačit si s povšechnými frázemi. Vaše analýzy „krizí“ budou všeobecné a vágní, dokud je nedoložíte. Operujete emotivně s tezemi, které neopíráte o reálné skutečnosti, nebo je absolutizujete. Pokud píšete o „některých médiích“, „některých justičních kauzách“ nebo „pohybech ve společnosti“, samotný jazyk vás usvědčuje z povrchnosti.

  1. Buďte spravedliví!

Přestaňte s tupou a neproduktivní kritikou standardních politických stran. Není pravda, že všechny politické strany „ignorují zásadní evropské změny stejně jako vnitřní politiku“. Není pravda, že se všechny „uzavřely ve světě kšeftování s mocí“ a „nepojmenovávají realitu“. Realitu nejste schopni pojmenovat vy, když neuznáváte, že oslabené politické strany jsou součástí občanské společnosti, a to součástí podstatnou, a proto potřebují i naši pomoc, nikoli pouze zničující kritiku.

  1. Buďte důvěryhodní!

Vaše věty zní nevěrohodně. Ukrýváte se za povšechná provolání, která mají vyvolat dojem obecné starosti o věci veřejné, která podle vás v naší zemi neexistuje (a kterou vy naopak garantujete). Konečně si uvědomte, že na roli morálních proroků nemá řada z vás nárok. I když opovrhujete politickým stranictvím, někteří z vás za politické strany kandidujete. Přiznejte si, že svými deseti body vyjadřujete politický program, který nemá celkovou platnost, ale pouze dílčí, tj. stranickou. Název vaší iniciativy navíc zneužil jméno petice z konce osmdesátých let, kterou napsali a podepisovali ti, kteří se pokoušeli o vyjádření postoje k totalitní moci. Vy jste ve zcela jiné situaci. Věta Karla Marxe, že dějiny (revoluce) začínají jako tragédie a končí jako fraška, tedy platí i  pro vás.

Všechny Newslettery ve formátu PDF najdete zde na webu Pravého břehu.