Vláda ČR: Tomu dala, tomu víc, tomu málo, tomu nic

Vláda ČR: Tomu dala, tomu víc, tomu málo, tomu nic 1
Blogy

Radomil Bábek

Od každé národní vlády se očekává, že bude pracovat ve prospěch svých občanů. Má podporovat národní instituce, školy, vědu, ale i podnikání. V poslední oblasti, podpoře podnikání, se vláda ANO, ČSSD a KDU-ČSL chová věru podivně.

Jistě existuje několik firem, korporací, které si nemohou na přízeň vlády stěžovat. Výborně se má Agrofert ministra financí Babiše, podporu vlády má i Auto Škoda, a.s. Zatímco první státu nepřináší nic, Škodovka je velmi cenným podnikem a možná si nějakou podporu zaslouží. Problém však spočívá v tom, jak vláda škodí většině českých firem tím, že podporuje jiné, zcela nepotřebné firmy, jak deformuje podnikatelské prostředí a konkurenci, jak vydává peníze za tvorbu pracovních míst v době, kdy máme nejnižší nezaměstnanost v Evropě. Čím vláda tak škodí podnikání v ČR? Přece rozdáváním investičních pobídek.

Investiční pobídky byly původně myšleny jako nástroj motivace firem, aby začaly podnikat v ČR, aby vytvářely pracovní místa a aby přinášely do ČR nové technologie a inovace. Jak se to zvrtlo, posuďte sami.

Vláda ANO, ČSSD a KDU-ČSL rozdala za poslední tři roky investiční pobídky v hodnotě téměř 40 miliard Kč. To je samo o sobě obrovská suma, ovšem její nesmyslnost zvýrazní fakt, že těchto 40 miliard Kč dala vláda pouze 258 firmám. Skutečně, nepřepsal jsem se a vy jste se nepřehlédli – 258 firem si rozdělilo 40 miliard Kč!

Převážně šlo o firmy velké, a to ze 70 % zahraniční. V drtivé většině jsou to firmy výrobní, s programem, který nemá žádnou inovativní hodnotu, a dokonce většinou s výrobou, kterou dělá v ČR řada českých firem. Mnohé z podpořených firem mají vysoké zisky, některé dokonce i obrat, který se blíží rozpočtu České republiky. Jedním z vysvětlení, proč vláda rozdává investiční pobídky je prý tvorba pracovních míst. Zajímavé jistě je, že jedno pracovní místo bylo podpořenými firmami zřízeno v průměru za 1,5 milionu korun. V jednotlivých případech, a zní to neuvěřitelně, zřídily podpořené firmy jedno pracovní místo i za desítky milionů korun!

Shrnuto to znamená, že vláda ČR podporuje obrovskými částkami několik málo vybraných zahraničních firem. Vláda ČR rozdáváním investičních pobídek dále zhoršuje strukturu našeho průmyslu a dělá z České republiky montovnu a skladiště Evropy. Vláda ČR podporuje cizí konkurenty českých firem, které od vlastní vlády žádnou podporu nedostávají. Vláda ČR podporuje firmy, které to podle svého zisku a obratů nepotřebují. Vláda ČR podporuje tvorbu pracovních míst v době, kdy české firmy mají zoufalý nedostatek zaměstnanců.

Tak bychom mohli pokračovat, ale lepší bude, když si čtenáři najdou fakta o investičních pobídkách v analytických zprávách, které zpracovala Asociace podnikatelů a manažerů společně s Centrem pro občanské svobody.

K dispozici jsou první dvě části zprávy (1. Cizince vláda podporuje, Čechy ne. Proč?2. Černá díra na (naše) peníze.)

Další dvě zprávy (3. Vláda ČR: Tomu dala, tomu víc, tomu málo, tomu nic a 4. Podivnosti a excesy v udílení investičních pobídek) najdete 19. a 20. 6. na www.asociacepm.cz .

Investiční pobídky a to, jak je vláda ANO, ČSSD a KDU-ČSL rozdává, jsou nástrojem pokřivování podnikatelského prostředí. Považuji za pokrytecké, když tato vláda prezentuje veřejnosti EET, která nic pozitivního nepřinesla, jako nástroj narovnávání podnikatelského prostředí a potom rozdá několika vybraným firmám 40 miliard korun. Jen pro jednoduché srovnání, je to částka, která by stačila na to, aby si každý důchodce polepšil jednorázově o 17000 Kč, nebo dostával po tři roky měsíčně 500 Kč navíc k svému důchodu.

Je zřejmé, že pro jedny, ty vybrané, má vláda spoustu peněz na podporu jejich podnikání, zatímco pro druhé, statisíce drobných podnikatelů, má jen zákazy, sankce a další a další povinnosti.