Totální dohled, likvidace trhu, občané závislí na státu. EET mění společnost

Totální dohled, likvidace trhu, občané závislí na státu. EET mění společnost 1
Blogy

Radomil Bábek

Porovnám-li dopady a důsledky elektronické evidence tržeb (EET), hodnotím, možná překvapivě, jako nejmenší zlo stránku věcnou a naopak, jako nejhorší dopady společenské. EET vzbuzuje ve společnosti silné negativní emoce. Už to samo o sobě je důkazem, že je něco špatně. Zákon o evidenci tržeb společnost rozděluje, přesto, že mu málokdo rozumí.

Andreji Babišovi se podařilo zmanipulovat velkou část veřejnosti. Překrucováním skutečnosti, pomocí polopravd i lží vyvolal znovu u mnoha lidí třídní nenávist, nepřátelství proti živnostníkům a malým podnikatelům. EET podporují lidé, jichž se nebude týkat, kteří to jen těm živnostníkům „přejí“, protože oni přece vědí, že co živnostník, to zloděj. Tak často to ministr financí opakoval, až tomu, možná rádi, uvěřili.

EET je zřejmým důsledkem a zároveň nástrojem tlaku státu na malé podnikání. Zjevně nahrává korporacím, zvyšuje konkurenční tlak velkých na malé a vytváří korupční prostředí. Stát a na něj navázané korporace získávají prostřednictvím EET účinný nástroj konkurenčního boje. Budou mít informace o podnikání malých podnikatelů a živnostníků, budou znát jejich tržby, zvyklosti, chování jejich zákazníků. A nic jim nezabrání v tom, aby sběr evidovaných údajů rozšířily a získávaly tak v budoucnu ještě více informací o svých malých konkurentech.

Babišova autokratická společnost

„Potřebujeme sledovat každého podnikatele. Stát díky tomu může řídit nejenom daně, ale může řídit i hospodářskou činnost.“ To řekl dnes již bývalý ministr financí Chorvatska Boris Lalovac, když jej v červnu 2015 pozval Andrej Babiš, aby podpořil zavedení EET. Nejhorším důsledkem zavedení EET tedy nejsou samotné povinnosti, které stát uvalí na podnikatele, ani hrozby sankcí, ani náklady, které s ní budou spojeny. EET je jednou z příčin a zároveň symptomem měnící se společnosti.

Zavedením EET, a dalšími zásahy státu do svobod občanů, se mění naše společnost ze společnosti demokratické v společnost byrokraticky autoritářskou. V demokracii má být moc státu omezena ve prospěch svobody jedince, zatímco v naší zemi nyní roste moc státu právě na úkor svobody jedince.

Pokud si uvědomíme, kolik různých zákonů, registrů a jiných nástrojů a omezení už tato vláda zavedla, uvědomíme si také, jak silně byla během krátké doby omezena naše svoboda. Kontrolní hlášení, centrální evidence účtů, zákon na ochranu udavačů, prolomení domovní svobody, pravomoci police proti řidičům. A teď EET, která přesně zapadá do schématu omezování svobody, kontrolování života občanů a manipulace veřejností.

EET je tedy možné považovat za jasný signál změn ve společnosti, signál velmi nežádoucího vývoje. Zdá se, že cílem je totální dohled, likvidace trhu a konkurence, plně řízená ekonomika a občané závislí na státu. Tak končí demokratická společnost a začíná socialismus.

Analýza je další ze série textů o elektronické evidenci tržeb, na kterých spolupracuje server Echo24.cz s Asociací podnikatelů a manažerů.

Čtěte také: EET poškodí celou společnost. Zákon obtěžuje a má gumové paragrafy

Nahlaste hospodského bez účtenky. Babiš připravil udavačský web