České důchodce oproti švýcarským chudoba netrápí. Tvrdí OECD

PODIVNÁ STATISTIKA

České důchodce oproti švýcarským chudoba netrápí. Tvrdí OECD
Podle OECD je v České republice pouze 3,7 % lidí nad 65 let, kteří jsou ohroženi chudobou. Foto: facebook Důchodci
1
Domov
Sdílet:

Čeští důchodci se mají velmi dobře. Dokonce lépe než jejich kolegové ve Švýcarsku, Rakousku nebo Německu. S překvapivým tvrzením přišla OECD, která zkoumala životní úroveň starých lidí napříč kontinenty. Zatímco pro seniory po celém světě je chudoba velkým problémem, v České republice se s ní prý potýkají necelá čtyři procenta důchodců.

„Kde jsou důchodci dva, nájemné a elektrika a další výdaje jsou placeny ze dvou důchodů, což se celkem dá. Ale ve chvíli, kdy tam zůstane jen jeden, tak se ta situace radikálně mění,“ popisuje mnohdy zoufalou situaci českých seniorů Jan Červenka ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR, který se zabývá výzkumy zaměřenými na životní úroveň. A čísla mu dávají za pravdu.

V roce 2013 vyplácela Česká správa sociálního zabezpečení přes milion sedm set tisíc starobních důchodů. Šestačtyřicet procent penzistů jsou muži, jejichž průměrný důchod činí 12 713 Kč. Ženy, kterých je v důchodu o sto třicet tisíc více než mužů, berou v průměru 10 463 korun. Mnohdy musí tyto důchodkyně uživit z deseti tisíc celou domácnost samy, jelikož se dožívají vyššího věku než muži, a jsou proto chudobou ohroženy nejvíce. Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) však svými výpočty došla k radikálně odlišným výsledkům. Kde hledat vysvětlení?

Záludná statistika

Výzkumníci OECD se chudobou lidí nad 65 let zabývali loni. Mezi chudé přitom zařadili ty, jejichž čistý měsíční příjem nedosáhl na padesátiprocentní medián mzdy. Což pro české důchodce v roce 2013 znamenalo částku 8 711 korun. Tato suma je podle serveru finance.cz polovinou mediánu mzdy 22 288 korun hrubého, což po zdanění činí 17 421 korun. Průměrný důchod v roce 2013 dosahoval přes deset a půl tisíce, a tak je v Česku podle výpočtů OECD pouze 3,7 % lidí nad 65 let, kteří jsou ohroženi chudobou.

Kdybychom české příjmy srovnali podle parity kupní síly s Rakouskem nebo Německem, tak pod hranici chudoby budeme téměř všichni.

Z úhlu pohledu zvoleném experty OECD se mají nejlépe důchodci v Nizozemí (jen 1,4 % ohrožených), dále v Maďarsku (1,6 %), Lucembursku (1,9 %), na Islandu (3 %) a Slovensku (4,3 %). Naopak nejhůře na tom jsou korejští důchodci (47,2 %). Podle Červenky to způsobuje sociální systém, který má daleko k evropskému standardu sociálního zajištění. Chudých je podle výzkumu OECD také 35,5 % důchodců v Austrálii, téměř 28 % v Mexiku a kolem 20 % ve Švýcarsku, Japonsku, Izraeli, Chile a v USA.

Podprůměrní důchodci

Červenka upozorňuje, že je to pouze statistika, která nevypovídá o chudobě jako takové: „Ukazatel vypovídá o příjmové diferenciaci spodní části žebříčku. Výsledky jsou hodně ovlivněny horní polovinou, tedy třemi či čtyřmi procenty platů, které rostou nejrychleji a vzdalují se od průměru, a tudíž táhnou nahoru celý průměr. Proto je důležité se dívat i na jiné indikátory“.

Podle něho je důležité, zda se lidé považují za bohatou nebo chudou domácnost, případně zda mají dobrou nebo špatnou životní úroveň. „Výrazně se to liší podle sociálně-ekonomického postavení, tedy podle toho, zda je člověk zaměstnaný, nezaměstnaný, důchodce a i podle složení rodiny. Hodně se do toho promítá i zdravotní stav,“ tvrdí Červenka.

Čeští důchodci jsou podle něj pod evropským průměrem. „Jsou na tom mnohem lépe než důchodci, kteří žijí na východ, jihovýchod od nás, pokud to porovnáme třeba s Bulharskem, tak tam je situace daleko horší. V porovnání s Rakouskem nebo s Německem je naopak z našeho pohledu velmi tristní. Životní úroveň českých důchodců je daleko nižší,“ tvrdí Červenka.

S chudobou bojuje každý čtvrtý Čech 

Přitom podle výzkumu OECD je v Rakousku 11,3 % a v Německu 10,5 % důchodců nad 65 let pod úrovní chudoby. Tento výsledek odůvodňuje Jan Červenka tím, že příjmy ekonomicky aktivních Čechů korespondují s postavením důchodců, přičemž průměrná hodnota důchodů v poměru k cenové hladině je v České republice poměrně nízká. „Kdybychom české příjmy srovnali podle parity kupní síly s Rakouskem nebo Německem, tak pod hranici chudoby budeme téměř všichni. Ten medián je úplně jinde. Já bych toto srovnání a ukazatele hranice chudoby bral s hodně velkou rezervou, protože nemá vypovídající hodnotu,“ dodal Červenka.

Počet lidí, kteří jsou na tom hodně špatně, se pohybuje kolem 25 %. Nemají v podstatě ani na jídlo.

Kromě seniorů se výzkum OECD zaměřil také na celkovou chudobu. Česká republika z těchto statistik vyšla nejlépe ze zkoumaných zemí. Pouze 5,8 % populace je pod hranicí chudoby. I tento výsledek Červenka zkritizoval, protože se liší od skutečnosti. „Počet lidí, kteří jsou na tom hodně špatně, se pohybuje kolem 25 %. To jsou ti, kteří svoji domácnost považují za chudou, mají problémy s uspokojováním elementárních životních potřeb a nemají v podstatě ani na jídlo,“ vyvrátil výsledky OECD Červenka. Ještě více než důchodci jsou podle něj ohroženy neúplné rodiny a rodiny s malými dětmi, kde je jen jeden příjem.

Sdílet:

Hlavní zprávy