/
Jana Černochová
Předsedkyně výboru pro obranu PSP ČR