Životnost disponibilních zásob na jednotlivých ložiskách stavebního kamene (kamenolomech) na území všech krajů v ČR. -
Těžba písku v Nučničkách na Litoměřicku. -
Životnost disponibilních zásob na jednotlivých ložiskách štěrkopísků (pískovnách) na území všech krajů v ČR. -
Dobývání písku v Halámkách na Třeboňsku. -