Přestože nepřímé důkazy svědčily o nutnosti brát hypotézu o laboratorním úniku vážně, čínská vláda, americký medicínský establishment a média se spojily, aby z toho vytvořily tabu. Každý pro to měl vlastní důvody. Na ilustračním snímku lockdown v pražském metru. -
Jestli covid opravdu unikl z wuchanské laboratoře, se nejspíš nikdy nedovíme. -