Proč se změna způsobu volby do televizní a rozhlasové rady musí řešit na mimořádné schůzi sněmovny? Ilustrační foto. -
Proč se změna způsobu volby do televizní a rozhlasové rady musí řešit na mimořádné schůzi sněmovny? Působí to nepochopitelně – do chvíle, než začneme uvažovat mocensky, píše Daniel Kaiser. -