Mnohé jeho písně zlidověly a staly se symboly boje proti totalitní moci. -