Galerie: Na návštěvě u pana Ostoje na Levém Hradci

„Prozkoumav témě vrchu… dospěl jsem k tomu závěru, že tam bývala v době předhistorické hrazená osada, obývaná lidmi mírumilovnými a nad míru pracovitými.“ Čeněk Rýzner o vrchu Řivnáči v Rozhledech archeologických a místopisných, 1883. -
Levý Hradec je – nebo byl, neboť již leží v zahraničním okrese Praha-západ – pro Pražáka (ale svět nejsou jen Pražáci!) lehce dosažitelným místem na výlety. Lze se tam vypravit různými způsoby, třeba i pěšky. -