Na návštěvě u pana Ostoje na Levém Hradci

FOTOBLOG

Na návštěvě u pana Ostoje na Levém Hradci
„Prozkoumav témě vrchu… dospěl jsem k tomu závěru, že tam bývala v době předhistorické hrazená osada, obývaná lidmi mírumilovnými a nad míru pracovitými.“ Čeněk Rýzner o vrchu Řivnáči v Rozhledech archeologických a místopisných, 1883. Foto: Foto: Jiří Peňás
Komentáře

Jiří Peňás