České vysoké školy se až na výjimky otevírají zájemcům velkoryse. -