Po přistání letounu CASA v Bulgan sumu na západě Mongolska -
Přesun koní Převalského do Gobi -
Déšť cestu rozvodnil -
Vypuštění koní v Gobi -
Z předání motocyklů od Zoo Praha -
Hora “Matka” -
Divocí velbloudi v chovném středisku Zakhyn Us - Gobi -
Příprava oběda v Přísně chráněném území Gobi -
Po vrcholcích Altajského pohoří -