První čtvrtletí 2021 bylo nejtragičtější v historii ČR, co se týče počtu úmrtí. -