Škody napáchané Kosmasovým tornádem odpovídají intenzitě 3–4 na rozšířené Fujitově stupnici. Mohlo tedy být zhruba stejně silné jako to, které nyní zdevastovalo krajinu kolem Moravské Nové Vsi. -
Škody napáchané Kosmasovým tornádem odpovídají intenzitě 3–4 na rozšířené Fujitově stupnici. Mohlo tedy být zhruba stejně silné jako to, které nyní zdevastovalo krajinu kolem Moravské Nové Vsi. -