Občanská výchova je v osnovách už dnes, ale školy mají volnost dělat si ji po svém. -
Budou tyto děti vystaveny nové koncepci občanského vzdělávání? -