Grafika ukazující zkoumané části Prahy. Kolečka zobrazují obchody, v nichž si prodávající naúčtovali správnou cenu. Světlejší „diamanty“ pak reprezentují nadhodnocení ceny do 10 Kč, tmavší nad 10 Kč. Čtverce pak ukazují obchody, které cenu podhodnotily. -