Některé státy protilátky jako důkaz bezinfekčnosti povolují. -
"Ignorování vědeckých poznatků o přirozené imunitě získané proděláním nemoci covid-19 je nepochybně jedním z největších selhání státní správy, části odborné a akademické komunity a většiny médií a jistě si zaslouží podrobnější analýzu." -