Proč se ignoruje imunita po prodělání covid-19?

NÁZOR ČTENÁŘE

Proč se ignoruje imunita po prodělání covid-19?
Některé státy protilátky jako důkaz bezinfekčnosti povolují. Foto: Shutterstock
2
Názory čtenářů

Martin Jedlička

' alt="Martin Jedlička" />

NÁZOR ČTENÁŘE: Téměř ve všech vyjádřeních ministra zdravotnictví, expertů „hlavního proudu“ jakož i drtivé většiny médií se v případě zmínky o kolektivní imunitě hovoří pouze o míře proočkovanosti, ačkoliv druhou, neméně důležitou složkou kolektivní imunity je i přirozená imunita získaná proděláním nemoci covid-19. Ta má buď podobu protilátek proti této nemoci, nebo tzv. specifické buněčné imunity na bázi T-lymfocytů, nebo obojího. Jak protilátky, tak i buněčná imunita se ověřuje testy z odebrané krve.

Přirozená imunita po prodělání nemoci není nic nového, získávají ji i ti, kteří prošli chřipkou či jinými nemocemi a tvoří jeden z pilířů obecné imunologie.

V případě covidu-19 však z důvodů, které dosud nebyly objasněny, se tato druhá složka kolektivní imunity dlouhodobě a soustavně ignoruje a za kolektivní imunitu se považuje pouze imunita získaná vakcinací.

Často opakovaným důvodem bývají povětšinou údajně neprůkazné výsledky odborných studií zkoumajících imunitu po prodělání covidu-19, případně přímo tvrzení, že post-vakcinační imunita je prý silnější a déletrvající než ta získaná proděláním nemoci.

To ovšem neodpovídá skutečnosti, neboť řada studií, zveřejněných i na odborných portálech jako je Lancet, The New England Journal of Medicine či Nature, Science a další jednoznačně prokazuje pozitivní roli a význam imunity po prodělání covidu-19. Mezi ně lze zařadit i výsledky výzkumu doc. Koutné ve FNUSA Brno, které prokazují, že imunitní ochrana po prodělání covidu je dokonce i o něco silnější než po vakcinaci a může trvat i rok a déle.

Podle jiné studie imunologů z Washington University v St. Louis, USA, zveřejněné v časopise Nature 24. května, může imunita po prodělání covidu na bázi tzv. paměťových B-buněk v kostní dřeni trvat až desítky let, ne-li celoživotně.

Přesto jsou všechny tyto zásadní vědecké poznatky dlouhodobě a systematicky ignorovány a osoby, které mají prokazatelné protilátky potvrzené testem, či dokonce pozitivní test na buněčnou imunitu jsou nadále znevýhodňovány proti těm očkovaným. Ty jsou od 9.7.ministerstvem zdravotnictví dokonce považovány za bezinfekční, tedy osoby mající prokazatelně protilátky proti covidu-19 po neomezenou dobu (dosud to bylo po dobu 9 měsíců po dokončení plného očkování), ačkoliv pro takové rozhodnutí neexistují prokazatelné vědecké poznatky!

Ignorování vědeckých poznatků o přirozené imunitě získané proděláním nemoci covid-19 je nepochybně jedním z největších selhání státní správy, části odborné a akademické komunity a většiny médií a jistě si zaslouží podrobnější analýzu.