Ještě dřív, než tady bylo město Znojmo, rozkládalo se tady hradisko, jedno z nejstarších v zemi, a to hradisko mělo význam jak strategický, tak symbolický. -
Znojmo je město slunce, město jihu, vlastně nejjižnější město země; přestože geograficky leží jižněji jeden temný les u Vyššího Brodu. -