Podmínky pro cestování se stále mezi státy Evropské unie značně liší. -
Podmínky pro cestování se stále mezi státy Evropské unie značně liší. -