Zelená dohoda pro Evropu (anglicky Green New Deal) je soubor nástrojů, jejichž cílem je dosáhnout v EU do roku 2050 „klimatické neutrality“. -