18. ledna po 17 hodině zahájili dva studenti pod rampou Národního muzea v Praze se solidarity s Palachovým činem hladovku. Záhy se k nim připojili další mladí lidé nejen v Praze ale i na dalším místech republiky, takže počet hladovkářů vzrostl na sedmdesát osob -
18. ledna po 17 hodině zahájili dva studenti pod rampou Národního muzea v Praze se solidarity s Palachovým činem hladovku. Záhy se k nim připojili další mladí lidé nejen v Praze ale i na dalším místech republiky, takže počet hladovkářů vzrostl na sedmdesát osob -
20. ledna po 15 hodině se na Václavském náměstí začal shromažďovat smuteční průvod, který se stal mohutnou manifestací smutku a solidarity s odkazem Jana Palacha. V jeho čele nesli studenti transparent s heslem Věrni zůstaneme, standartu s československým státním znakem, státní i smuteční vlajky a portrét Jana Palacha. Mnohatisícový průvod se vydal směrem k Můstku, dále pokračoval ulicí Na příkopě a Revoluční a přes Staré Město došel před budovu filozofické fakulty, kde se odehrála pietní slavnost. -
20. ledna po 15 hodině se na Václavském náměstí začal shromažďovat smuteční průvod, který se stal mohutnou manifestací smutku a solidarity s odkazem Jana Palacha. V jeho čele nesli studenti transparent s heslem Věrni zůstaneme, standartu s československým státním znakem, státní i smuteční vlajky a portrét Jana Palacha. Mnohatisícový průvod se vydal směrem k Můstku, dále pokračoval ulicí Na příkopě a Revoluční a přes Staré Město došel před budovu filozofické fakulty, kde se odehrála pietní slavnost. -
V pátek 24. ledna od 10 do 18 hodin a v sobotu 25. ledna od 9 do 12 hodin byla rakev s ostatky Jana Palacha vystavena vedle sochy mistra Jana Husa na nádvoří Karolina. Více než tisíc delegací z celé republiky přineslo k jeho rakvi věnce a květiny a nápisy na jejich stuhách vyjadřovaly solidaritu a odhodlání neustoupit. Památce Jana Palacha se během dvou dnů přišlo poklonit 50 000 osob. Smuteční obřad začal na nádvoří Karolina v sobotu 25. ledna ve 12. 45. Za filozofickou fakultu promluvil nad rakví Jana Palacha děkan Jaroslav Kladiva. -
Pohřební průvod se vydal z Karolina na Ovocný trh a přes Celetnou ulici a Staroměstské náměstí pokračoval Pařížskou třídou, Břehovou ulicí a ulicí 17. listopadu k filozofické fakultě. Ministr školství Vilibald Bezdíček, rektor Univerzity Karlovy prof. Oldřich Starý a ministr pro mládež a tělovýchovy Emanuel Bosák. -
Pohřební průvod došel k budově filozofické fakulty, kde po odeznění státní hymny byl pietní akt pro veřejnost ukončen. Rakev s ostatky byla převezena na Olšany, kde pohřební obřad proběhl jen za účasti rodiny a přátel Jana Palacha. -
Pohřební průvod došel k budově filozofické fakulty, kde po odeznění státní hymny byl pietní akt pro veřejnost ukončen. Rakev s ostatky byla převezena na Olšany, kde pohřební obřad proběhl jen za účasti rodiny a přátel Jana Palacha. -
Pohřební průvod došel k budově filozofické fakulty, kde po odeznění státní hymny byl pietní akt pro veřejnost ukončen. Rakev s ostatky byla převezena na Olšany, kde pohřební obřad proběhl jen za účasti rodiny a přátel Jana Palacha. -
Náměstí Krasnoarmějců před filozofickou fakultou lidé spontánně přejmenovali na náměstí Jana Palacha. Tento název ale získalo náměstí úředně až 20. prosince 1989. -
Náměstí Krasnoarmějců před filozofickou fakultou lidé spontánně přejmenovali na náměstí Jana Palacha. Tento název ale získalo náměstí úředně až 20. prosince 1989. -
Mladíka s trikolorou na bundě nešlo 25. ledna 1969 přehlédnout. Stoupl si na kamenný sokl v Celetné 10, a když ho míjel smuteční průvod s ostatky Jana Palacha, který se upálil na protest proti okupaci Československa, zdvihl na důkaz tichého vzdoru zaťatou pěst. Na fotografii se poznal herec Pavel Soukup. -
Den po pohřbu Jana Palacha 26. ledna byla pietní výzdoba ze sochy sv. Václava a kašny Národního muzea odstraněna. Večer na náměstí protestovalo asi 600 lidí. VB při zákroku proti demonstrantům použila slzný plyn a zadržela 199 osob. 27. ledna demonstrovalo na Václavském náměstí asi 2 000 lidí, které jednotky veřejné bezpečnosti vytlačily do postranních ulic. Zadrženo bylo 16 osob. 28. ledna dopoledne byl prostor kolem pomníku sv. Václava „sadově upraven“ a byl hlídán veřejnou bezpečností. 28. března 1969po vítězství Československa nad Sovětským svazem v hokeji lidé keře kolem pomníku spálili. -
Odhalení posmrtné masky Jana Palacha 16. ledna 1990. -
Odhalení posmrtné masky Jana Palacha 16. ledna 1990. -