Známá francouzská muzea, jako například Louvre, ruší římské číslice. Současní návštěvníci nerozumí. -