JUDr. Václav Vlk, předseda Českého helsinského výboru -