"Odmítněme zavření vánočních trhů ve chvíli, kdy zůstala otevřená velká nákupní centra. Cožpak virus je venku nebezpečnější než v uzavřených prostorech?" -