Galerie: Obrazy ze starých časů zbraslavských

Zbraslav měla být posvátným jádrem země, místem, kde jsou pod duchovním dohledem světců a za stálé přímluvy šedých mnichů uložena královská těla. Tak to měl v plánu král Václav II., poslední velký Přemyslovec, jenž to místo vybral kousek od soutoku Vltavy s Berounkou, pod kopcem Havlínem. -
Kousek dál ve městě je od sochaře Josefa F. Žáka velmi naturalistická socha Jana Husa. Odhodlaně stojí na pěkně srovnané hranici nařezaného dřeva, což bude i tím, že naproti se prodávají pily, ruční i elektrické. -