Podstata té země přetrvává a je těžko vyvratitelná, je v sytosti zelených pahorků, v drsnosti rozeklaných útesů, v modři zálivů a bělosti stavení, která jsou však často už opuštěná. A tak jsme se blížili k útesům Málainn Bhig… -
I na samém konci světa, u útesů Slieve Cliffs, prý nejvyšších v Evropě, si člověk rád dopřeje pravou Irish breakfast. -