Zelení mučedníci na smaragdovém ostrově

GENIUS LOCI

Zelení mučedníci na smaragdovém ostrově
Podstata té země přetrvává a je těžko vyvratitelná, je v sytosti zelených pahorků, v drsnosti rozeklaných útesů, v modři zálivů a bělosti stavení, která jsou však často už opuštěná. A tak jsme se blížili k útesům Málainn Bhig… Foto: Jiří Peňás
4
Komentáře

Jiří Peňás