Uložení listin -
Notářský instrument veřejného notáře Petra Michalova, detail pečetě -
Notářský instrument veřejného notáře Petra Michalova, sepsáno v Praze 30. června 1347 -
Zakládací listina Univerzity Karlovy vydaná římským a českým králem Karlem IV. 7. dubna 1348 v Praze -
Složená listina papeže Klimenta VI. obsahující souhlas se založením vysokého učení Praze, ze dne 26. ledna 1347, Avignon -
Notářský instrument veřejného notáře Petra Michalova, sepsáno v Praze 30. června 1347 -
Detail papežské pečetě se jménem papeže Klimenta VI. - revers -
Detail papežské pečetě s vyobrazením apoštolských knížat Petra a Pavla - avers -
Otevřená listina papeže Klimenta VI. obsahující souhlas se založením vysokého učení Praze, ze dne 26. ledna 1347, Avignon -