GALERIE: Univerzita Karlova získala vzácné listiny o svém vzniku

GALERIE: Univerzita Karlova získala vzácné listiny o svém vznikuNOVÉ
Otevřená listina papeže Klimenta VI. obsahující souhlas se založením vysokého učení Praze, ze dne 26. ledna 1347, Avignon Foto:

Foto: Univerzita Karlova

Domov

Získání vzácných listin pro UK

Univerzita Karlova získala vzácné listiny ze 14. století, které se vážou k jejímu založení. Oba dokumenty jsou z roku 1347 a předcházejí vzniku školy, kterou založil o rok později císař Karel IV. První písemností je souhlas papeže Klimenta VI. s vybudováním pražského učení a druhou notářský opis tohoto souhlasu s podpisy svědků. 

„Jsem šťasten, že v roce 670. výročí vzniku univerzity a stého výročí vzniku Československa se podařila věc, v níž nikdo nedoufal. Je to historický okamžik nejen pro univerzitu a Českou republiku, ale i pro evropskou vzdělanost,“ uvedl rektor univerzity Tomáš Zima. Získání listin označil za objev tisíciletí a věc nedozírné hodnoty.

Papež Kliment VI., který byl Karlovým vychovatelem v jeho mládí u pařížského dvora, vydal svůj souhlas se založením pražské univerzity 26. ledna 1347. Je napsán na velmi dobře dochovaném italském pergamenu, na kterém visí olověná papežská bula neboli pečeť. Na její přední straně jsou hlavy apoštolů Petra a Pavla, na zadní pak stojí papežovo jméno.

V dokumentu se píše, že papež Kliment VI. po suplice Karla IV. dává souhlas, aby se v Praze založilo obecné vysoké učení. To má právo vzdělávat magistry a doktory a udělovat grady neboli tituly a hodnosti platné v celé tehdejší západní Evropě.

Druhá listina je notářský opis souhlasu z 30. června 1347. Text je na pergamenu, který se užíval v Čechách. Dokument je mírně poškozený. Podle vedení univerzity to dokládá, že se používal a méně pečlivě se s ním zacházelo. Ze dvou přivěšených voskových pečetí pražské kapituly a vikáře se dochovala jen jedna, a to kapitulní. Vydavatelem tohoto takzvaného instrumentu, tedy opisu, byl notář Petr Michalův z Prahy, což dokazuje jeho podpis. Nechybí jména svědků, kterými byli významní členové Svatovítské kapituly.

Listiny univerzita získala ze soukromé sbírky. Před třemi týdny ji oslovila banka J&T, že má možnost písemnosti zakoupit a škole prodat. Tři odborné posudky prokázaly pravost dokumentů. Tento týden v pondělí univerzita podepsala smlouvu, ve středu se dokumenty dostaly do jejího archivu. Původního majitele škola nezná, nepřál si to. Vedení univerzity nezveřejní ani částku, za kterou se pergameny pořídily. Podle rektora jsou to „řádově miliony korun“. Pokud to stav listin dovolí, bude je škola vystavovat při významných událostech.

Písemnosti se nyní budou restaurovat. Zaměří se na ně také historici. Budou pátrat po tom, jak se listiny dostaly do soukromých sbírek a kudy putovaly. Vědci věděli, že podle dokladů z papežských registrů se Klimentův souhlas ve 14. století vyhotovil ve dvou exemplářích. První originál byl v univerzitním archivu, odkud byl na konci druhé světové války spolu s dalšími cennostmi odvezen a pak zanikl. Znalci se domnívali, že druhý originál dostal pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, který byl tehdy univerzitním kancléřem.

Z arcibiskupství se mohly listiny podle rektora dostat jinam za husitských válek či za třicetileté války. „Bude to určitě hezká detektivní práce. Uvidíme, kam se dopátráme. Ten začátek je leden 1347,“ dodal Zima.

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

Čtěte také:

Škrtnul Hrad rektory? „Je to neúcta k akademické obci,“ zní z univerzit

Nejmenujte novou děkanku, vyzvali akademici rektora Univerzity Karlovy

Související články