Ty nejslavnější časy Blatné spadají do šťastných dob pánů z Rožmitálu, rodu s kancem ve znaku. Zdeněk Lev se zasloužil o existenci dvou blatenských klenotů, nádherného kostela Nanebevzetí Panny Marie. A samozřejmě o již renesanční partie blatenské tvrze. -
Dalo by se říct, že Blatná je ideální město českého středu, čímž nemyslím střed geografický, to by úplně nesedělo, ale střed jaksi emocionální a povahový. -