"Kromě zajištění stabilních dodávek zemního plynu musí být pro stát prioritou také dočasná podpora zasažených podniků a odvětví průmyslu,“ tvrdí šéf Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. -
"Kromě zajištění stabilních dodávek zemního plynu musí být pro stát prioritou také dočasná podpora zasažených podniků a odvětví průmyslu,“ tvrdí šéf Hospodářské komory Vladimír Dlouhý. -