"Je těžké být příliš nadšený ze stavu světové demokracie, ale stále si myslím, že má jisté přednosti, které ji udrží jako formu vlády," říká Francis Fukuyama. -
Francis Fukuyama. -
Francis Fukuyama. -