"Aspoň v našem kraji 70 procent lidí s covidem v nemocnicích tvoří lidé nad 60 let. Těch je u nás celkově 174 tisíc. Když naočkujeme je, zbavíme nemocnice 70 procent pacientů, tím pádem už se nemocnice covidem nepřetíží," říká Martin Kuba. -